Besluit toezichthouders PDV 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-08-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Diervoeder van 20 maart 2013 tot aanwijzing van toezichthouders

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Aan de secretaris van het Productschap Diervoeder wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Hoofdproductschap Akkerbouw (afdeling IAD en FPC) die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder de nummers 1 tot en met 3 genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis van administratieve controlewerkzaamheden.

  • 2 Aan de secretaris van het Productschap Diervoeder wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van GMP+ International die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder 1 en 2 genoemde verordening feitelijk uitvoeren. De aan-gewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied aangaande de bereiding van gemedicineerde diervoeders, de daaromtrent van belang zijnde wet- en regelgeving en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

  • 3 Aan de secretaris van het Productschap Diervoeder wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V. die het toezicht op de naleving van de in de bijlage onder 3 genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van de onder het productschap ressorterende sectoren en ervaring met inspectiewerkzaam-heden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 20 maart 2013

R. M. Bergkamp

voorzitter

M. Elema

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

Terug naar begin van de pagina