Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016)

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 09-08-2013 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 09-08-2013

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina