Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

Geldend van 01-10-2013 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 juli 2013

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.K. Wesseling,

plv. directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie.

Terug naar begin van de pagina