Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWet BRP
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0033715
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
 6. Besluit basisregistratie personen
 7. Besluit burgerservicenummer
 8. Besluit Jeugdwet
 9. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 10. Regeling basisregistratie personen
 11. Selectieverstrekking Sociale Verzekeringsbank
 12. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire GBA en woonfraude
 2. Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.8
 2. Aanpassingswet basisregistratie personen
  Artikel: 10.2
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.31
 4. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 7. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 5, 50
  Paragrafen: 3, 4
  Bijlage: 3
 8. Besluit donorregister
  Artikel: 3
 9. Besluit inburgering
  Artikelen: 2.2, 4.2
 10. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikelen: 1, 7
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 12. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 13. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  Tekst: tekst
 14. Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen
  Tekst: tekst
 15. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel: 1
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 18. Jeugdwet
  Artikel: 7.1.2.3
 19. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 20. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikel: 4.1
 21. Regeling basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 4, 37
  Bijlage: 3
  Paragraaf: 6
 22. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIV
 23. Selectieverstrekking Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2
 25. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 26. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 8.1, 8.2a
 27. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 23
 28. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 17
 29. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 71a
 30. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 10
 31. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.52
 32. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.2
 33. Wijzigingsbesluit Besluit donorregister
  Artikel: II
 34. Wijzigingsbesluit Besluit donorregister (wijziging donorformulier)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina