Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.57

Informatie geldend op 03-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

  1. Regeling burgerservicenummer
    Artikel 3
  2. Wet basisregistratie personen
    Artikelen 1.4, 2.63

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet basisregistratie personen
    Artikelen 4.1, 4.15
Terug naar begin van de pagina