Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 5

Informatie geldend op 03-02-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 4.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Regeling burgerservicenummer
  Artikel 3
 2. Wet basisregistratie personen
  Artikelen 1.4, 2.63

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet basisregistratie personen
  Artikelen 4.1, 4.15
Terug naar begin van de pagina