Wet basisregistratie personen

Geldend van 03-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.9

Informatie geldend op 03-02-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit basisregistratie personen
    Artikel: 10
  2. Regeling burgerservicenummer
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

    Terug naar begin van de pagina