Wet basisregistratie personen

Geldend van 01-09-2015 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWet BRP
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0033715
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
 4. Besluit basisregistratie personen
 5. Besluit burgerservicenummer
 6. Besluit Jeugdwet
 7. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 8. Regeling basisregistratie personen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire GBA en woonfraude
 2. Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet basisregistratie personen
  Artikel: 10.2
 2. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 4. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 5, 50
  Paragrafen: 3, 4
  Bijlage: 3
 5. Besluit donorregister
  Artikel: 3
 6. Besluit inburgering
  Artikelen: 2.2, 4.2
 7. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikelen: 1, 7
 8. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 10. Jeugdwet
  Artikel: 7.1.2.3
 11. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 12. Regeling basisregistratie personen
  Artikelen: 1, 4, 37
  Bijlage: 3
  Paragraaf: 6
 13. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIV
 14. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 15. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 8.1, 8.2a
 16. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 17
 17. Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
  Artikel: 1
 18. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 71a
 19. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 2
 20. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 10
 21. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 9.2
 22. Wijzigingsbesluit Besluit donorregister (wijziging donorformulier)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina