Wet basisregistratie personen

Geldend van 01-09-2015 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.6

Informatie geldend op 01-09-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit basisregistratie personen
 2. Besluit Jeugdwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 40, 41
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 3. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 3.15, 3.21, 4.15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet basisregistratie personen
  Artikelen 3.13, 3.2, 3.7

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet basisregistratie personen
  Artikelen 1.5, 4.1, 4.15, 4.4
Terug naar begin van de pagina