Wet basisregistratie personen

Geldend van 01-09-2015 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 01-09-2015

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

  1. Regeling burgerservicenummer
    Artikel: 3
  2. Wet basisregistratie personen
    Artikelen: 1.4, 2.63

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet basisregistratie personen
    Artikelen 4.1, 4.15
Terug naar begin van de pagina