Verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten;

Overwegende,

Dat het gewenst is artikel 2 van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning) te wijzigen met het oog op het mogelijk maken van een experiment met bepaalde vormen van resultaatgerelateerde beloning;

Gelet op artikel 28 Advocatenwet;

Gezien het ontwerp van de algemene raad met bijbehorende toelichting;

Gelet op het advies van de raad van advies;

Gehoord de adviescommissie regelgeving;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Verordening op de Praktijkuitoefening (onderdeel Resultaatgerelateerde Beloning).]

Artikel II

Telkens na een termijn van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening brengt de algemene raad aan het college van afgevaardigden verslag uit over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening experimenteerbepaling resultaatgerelateerde beloning. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Terug naar begin van de pagina