Besluit vaststelling peildatum ledentelling erkenningsperiode 2016-2020

Geldend van 24-07-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2013 nr. WJZ-530581, tot vaststelling van de peildatum voor de ledentelling voor de erkenningperiode 2016–2020

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina