Mandaatregeling landelijk commandant USAR.NL

[Regeling vervallen per 04-02-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2016.]
Geldend van 25-07-2013 t/m 31-12-2015

Regeling van de directeur Risico’s en Dreigingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2013, nr. 395151, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de landelijk commandant USAR.NL (Mandaatregeling landelijk commandant USAR.NL)

De directeur Risico’s en Dreigingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2016]

  • 1 De commandant USAR.NL, genoemd in artikel 3, eerste lid, van het Instellingsbesluit USAR.NL, is bevoegd om namens de Ministerie van Veiligheid en Justitie beslissingen te nemen als bedoeld in artikel 5 van het Instellingsbesluit USAR.NL, voor zover dit betreft de inzet van USAR.NL in het Europese deel van Nederland.

  • 2 De commandant USAR.NL informeert de directeur Risico’s en Dreigingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onverwijld van een beslissing zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2016]

De commandant USAR.NL is bevoegd om namens de Directeur Risico’s en Dreigingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op te treden als internationaal aanspreekpunt als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Instellingsbesluit USAR.NL.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling landelijk commandant USAR.NL.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De directeur Risico’s en Dreigingen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

A.W.A. Erkens

Terug naar begin van de pagina