Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Besluit van 20 juni 2013, nr. AEP/13110576, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

waarnemend secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina