Besluit opneming in en verwijdering uit register buitenlandse kinderopvang juli 2013

Geldend van 11-07-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juli 2013, 2013-0000087425, tot Opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.48 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt op grond van artikel 1.48, vierde lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang bekend in de Staatscourant.

Ten opzichte van de vorige publicatie van opneming in en verwijdering uit het register buitenlandse kinderopvang, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2013, nr. 10456, zijn de in de bijlage opgenomen kinderopvangvoorzieningen opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang. Er zijn geen instellingen verwijderd uit het register buitenlandse kinderopvang.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van dit besluit in de Staatscourant.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

M.P. Flier

Bijlage :

De onderstaande kinderopvangvoorzieningen zijn in de periode van 1 april 2013 tot 1 juli 2013 opgenomen in het register buitenlandse kinderopvang.

Registratie-nummer

Land

Gegevens

Nr.

Duitsland

Gegevens

D 161

Naam opvanglocatie

Katholischer Kindergarten Twist

 

Adres

Marienstrasse 4

 

Postcode

49767

 

Plaats van vestiging

Twist

 

Land

Duitsland

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

23 mei 2013

Nr.

Italië

Gegevens

It 8.

Naam opvanglocatie

La Torta in cielo

 

Adres

Via Orfeo 32/5A

 

Postcode

40124

 

Plaats van vestiging

Bologna

 

Land

Italië

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

11 februari 2013 t/m 1 september 2013

It 9.

Naam opvanglocatie

Castelli Kindergarten S.R.L.

 

Adres

Via dei Laghi Km. 8.600

 

Postcode

00047

 

Plaats van vestiging

Marino, Roma

 

Land

Italië

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

7 januari 2013

It 10.

Naam opvanglocatie

Laterna Magica

 

Adres

Via Cairoli 1/1

 

Postcode

16124

 

Plaats van vestiging

Genova

 

Land

Italië

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

24 april 2013

Nr.

Slovenië

Gegevens

Sl 3.

Naam opvanglocatie

Pingvin

 

Adres

PoPovičeva 16

 

Postcode

1000

 

Plaats van vestiging

Ljubljana

 

Land

Slovenië

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

7 mei 2013

Nr.

Verenigd Koninkrijk

Gegevens

VK 46.

Naam opvanglocatie

Park Town Nursery

 

Adres

Dragon Lane, Bardwell Road

 

Postcode

OX2 6SS

 

Plaats van vestiging

Oxford

 

Land

Verenigd Koninkrijk

 

Registratie als

Kindercentrum

 

Registratie per

22 april 2013

Terug naar begin van de pagina