Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro «Rietveld Schröderhuis» in thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Besluit van 19 juni 2013, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro «Rietveld Schröderhuis» die in 2013 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 13 juni 2013, FM/2013/1110 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro «Rietveld Schröderhuis» die in 2013 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed, zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: onderaan in het midden Onze beeltenis, rondom het omschrift «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN», geheel zichtbaar de continenten Zuid-Amerika en Afrika en deels zichtbaar de continenten Noord-Amerika en Europa, voorts bovenaan in het midden de letters «tm», zijnde de initialen van de ontwerpster Tine Melzer:

   Bijlage 252145.png

   ;

  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een handgetekende afbeelding van het Rietveld Schröderhuis met daaronder de tekst «Rietveld Schröderhuis» en het jaartal «2013», daarboven de waardeaanduiding «vijf euro» respectievelijk «tien euro», met links van de waardeaanduiding het teken van de Munt

   Bijlage 252147.png

   en rechts het teken van de Muntmeester

   Bijlage 252154.png

   , rondom het omschrift «NEDERLANDS WERELDERFGOED» en het continent Australië en deels de continenten Azië, Noord- en Zuid-Amerika, met rechts van Azië het logo van de UNESCO

   Bijlage 252153.png

   met daaronder het Europees muntteken

   Bijlage 252150.png

   :

   Bijlage 252152.png

   .

 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 juni 2013.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2013

Willem-Alexander

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de derde juli 2013

Minister

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina