Besluit aanpassing data vroegrooiregeling jaar 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-06-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Akkerbouw, houdende regels ter zake van de aanpassing van de diverse uiterste data van de vroegrooiregeling in verband met de vertraging van de groei van aardappelplanten in het jaar 2013

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw:

Gehoord de Commissie teeltaangelegenheden;

Gelet op artikel 3, tweede lid, als ook bijlage 2, van de Verordening PA aardappelmoeheid 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor het jaar 2013 gelden in afwijking van de in bijlage 2 van de Verordening PA aardappelmoeheid 2008 bij de onderdelen 2 tot en met 6 genoemde data, de volgende data voor welke de aardappelplanten dienen te worden gerooid opdat de teelt van aardappelen is toegestaan onder de in de respectieve onderdelen genoemde voorwaarden:

  • het in onderdeel 2 aangegeven gebied 8 juli

  • het in onderdeel 3 aangegeven gebied 17 juli

  • het in onderdeel 4 aangegeven gebied 17 juli

  • het in onderdeel 5 aangegeven gebied 17 juli

  • het in onderdeel 6 aangegeven gebied 27 juli

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanpassing data vroegrooiregeling jaar 2013. Deze regeling zal met toelichting in het Verordeningenblad worden geplaatst

Zoetermeer, 14 juni 2013

Voor het bestuur,

R.M. Bergkamp

voorzitter

Terug naar begin van de pagina