Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2013, 124739-105365-J, houdende de aanwijzing van een vervoerder in de gesloten jeugdzorg als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg (Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdzorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 29ta, derde lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt aangewezen als vervoerder als bedoeld in artikel 29ta, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina