Regeling uitvoeringsrapportage Europees bewijsverkrijgingsbevel

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2018

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, nr. 400363 houdende regels over het verzamelen en verstrekken van gegevens over de erkenning en uitvoering van Europees bewijsverkrijgingsbevelen (Regeling uitvoeringsrapportage Europees bewijsverkrijgingsbevel)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 552hhh van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

De officier van justitie draagt zorg voor een jaarlijkse rapportage aan Onze Minister over:

  • a. het aantal Europees bewijsverkrijgingsbevelen dat per lidstaat is ontvangen;

  • b. het aantal ontvangen Europees bewijsverkrijgingsbevelen dat per lidstaat is erkend en uitgevoerd;

  • c. het aantal malen dat artikel 552aaa, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering is toegepast;

  • d. de gemiddelde duur van de uitvoering van de ontvangen Europees bewijsverkrijgingsbevelen;

  • e. het aantal ontvangen Europees bewijsverkrijgingsbevelen waarvan de erkenning of uitvoering is geweigerd alsmede de grond die tot weigering heeft geleid;

  • f. het aantal Europees bewijsverkrijgingsbevelen dat per lidstaat door de officier van justitie of de rechter-commissaris is uitgevaardigd;

  • g. het aantal uitgevaardigde Europees bewijsverkrijgingsbevelen dat per lidstaat is erkend en uitgevoerd;

  • h. de gemiddelde duur van de uitvoering van de uitgevaardigde Europees bewijsverkrijgingsbevelen;

  • i. het aantal uitgevaardigde Europees bewijsverkrijgingsbevelen waarvan de erkenning of uitvoering is geweigerd alsmede de grond die tot weigering heeft geleid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoeringsrapportage Europees bewijsverkrijgingsbevel.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina