Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit

[Regeling vervallen per 20-04-2010.]
Geldend van 16-01-2010 t/m 19-04-2010

Besluit tijdelijk mandaat plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2010]

In afwijking van artikel 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 wordt aan de plaatsvervangend directeur Consumentenautoriteit mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden die in artikel 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 aan de Consumentenautoriteit zijn voorbehouden, met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 9, onderdeel c, van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2010]

  • 1 De besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2 Dit besluit vervalt door een nader besluit van de Consumentenautoriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2010

Waarnemend Consumentenautoriteit,

A.C.M.P. Le Guellec

Terug naar begin van de pagina