Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van tien, twintig en vijftig [...] de aanvaarding van de troon door Koning Willem-Alexander

Geldend van 15-06-2013 t/m heden

Besluit van 30 mei 2013, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van tien, twintig en vijftig euro ter gelegenheid van de aanvaarding van de troon door Koning Willem-Alexander

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 24 mei 2013, FM/2013/938 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van tien, twintig en vijftig euro zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: een deel van het baldakijn van het Rijkswapen met daarbinnen Onze beeltenis, het lint onder Onze beeltenis draagt rechts een kroontje en een deel van het devies «JE MAINTIENDRAI» en deels rondom het omschrift «WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN»:

   Bijlage 251948.png

   ;

  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: een deel van het baldakijn van het Rijkswapen met daarbinnen een groep naar links kijkende mensen en daarboven «30 APRIL 2013», het lint onder de groep mensen draagt een deel van het devies «JE MAINTIENDRAI» met aan de rechterzijde het teken van de Munt

   Bijlage 251949.png

   en rechts daarvan het teken van de Muntmeester

   Bijlage 251950.png

   , rechts van het baldakijn de waardeaanduiding respectievelijk «10 EURO», «20 EUO» dan wel «50 EURO»:

   Bijlage 251951.png

   .

 • 2 De tien-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De twintig-euromunt en de vijftig-euromunt hebben een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2013.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 mei 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

F.H.H. Weekers

Uitgegeven de veertiende juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina