Regeling vergoedingen NIWO

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 18-01-2013 t/m 31-12-2017

Regeling vergoedingen NIWO

De NIWO,

Gelet op artikel 4.6 van de Wet Wegvervoer Goederen;

Besluit:

De tarieven van de vergoedingen aan de NIWO die gelden met ingang van 1 januari 2013 vast te stellen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft per brief, die de NIWO op 27 december 2012 heeft ontvangen, goedkeuring verleend aan dit besluit.

De tarieven zijn, weergegeven in euro exclusief btw, ten opzichte van 2012 ongewijzigd gebleven en als volgt vastgesteld.

Tariefsoort

Tarief

Bilaterale documenten

 

Ritmachtiging

€ 5,00

Termijnmachtiging

€ 50,00

Aanvraag Eurovergunning

€ 235,00

Aanvraag verlenging Eurovergunning

€ 120,00

Aanvraag wijziging rechtsvorm

€ 165,00

Vergunningbewijs binnenland

€ 28,35

Eurovergunningbewijs

 

Aanvraag

€ 28,35

Verlenging

€ 28,35

CEMT-vergunning

 

Aanvraag

€ 350,00

Jaarvergunning

€ 140,00

Verhuisvergunning

€ 70,00

Heffing vrachtauto

€ 23,70

Document bestuurdersattest

 

Aanvraag goederenvervoer

€ 135,00

Verlenging goederenvervoer

€ 130,00

Aanvraag personenvervoer

€ 100,00

Verlenging personenvervoer

€ 50,00

Verklaring visum Rusland

€ 50,00

De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

De voorzitter,

M.C. van der Harst

De secretaris,

G.J. Olthoff

Terug naar begin van de pagina