Besluit geheimhouding aanbestedingen beveiligingsinstallaties museale instellingen 2013

Geldend van 14-06-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2013, nr. MLB/508316, tot geheimhouding aanbestedingen met betrekking tot beveiligingsinstallaties museale instellingen 2013

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende:

dat bij de museale instellingen die worden genoemd in dit besluit beveiligingsinstallaties nodig zijn ter beveiliging van de gebouwen en daarin verblijvende personen en roerende zaken;

dat de bijzondere beveiligingsaspecten van deze installaties gelet op de te beveiligen museale voorwerpen die eigendom zijn van de Staat of aan de zorg van de Staat zijn toevertrouwd het noodzakelijk maken geheimhouding te betrachten met betrekking tot de functionele en technische specificaties, ten einde het risico van inbreuk door derden op de beveiligingssystemen te minimaliseren;

dat het derhalve uitgesloten is in deze de nationale en Europese aanbestedingsprocedures te volgen;

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onder e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Tot geheimverklaring van de aanbesteding voor het installeren en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan beveiligingsinstallaties van de volgende museale instellingen:

 • Stichting Het Rijksmuseum Amsterdam,

 • Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam,

 • Stichting Rijksmuseum Het Zuiderzeemuseum,

 • Stichting Rijksmuseum Twenthe,

 • Stichting Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum,

 • Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,

 • Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde,

 • Stichting Museum Het Catharijneconvent,

 • Stichting Van Gogh Museum/Mesdag Museum,

 • Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum,

 • Stichting het Geld- en Bankmuseum,

 • Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis,

 • Stichting tot beheer van Museum Boerhaave,

 • Stichting Kröller Müller Museum,

 • Stichting Rijksmuseum Muiderslot,

 • Stichting Museum De Gevangenpoort,

 • Stichting Nederlands Openluchtmuseum,

 • Stichting tot beheer van Huis Doorn,

 • Stichting Rijksmuseum van Oudheden,

 • Stichting Museum Slot Loevestein.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina