Warenwetregeling kiemgroenten

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juni 2013, 121467-104582-VGP, houdende vaststelling van de Warenwetregeling invoer kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (Warenwetregeling kiemgroenten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EU) 211/2013: Verordening (EU) nr. 211/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 betreffende de certificeringvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (PbEU 2013, L 68);

Artikel 3

Het certificaat, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening (EU) 211/2013, mag worden opgesteld of vergezeld gaan van een eensluidende vertaling in de Engelse taal.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven.]

Artikel 6

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 3 en 4 in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina