Regeling syllabi centrale examens VO 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2015, initiële vaststelling toetswijzer rekentoets VO 2014, tevens nadere vaststelling van enkele syllabi 2014 (Regeling syllabi centrale examens VO 2015)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 8 mei 2013, kenmerk 510166;

Besluit:

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2016;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2015;

  • 3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2015.

Artikel 6. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 3a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 3b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 3c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2015, van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219

[Vervallen per 01-01-2015]

Terug naar begin van de pagina