Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein met bevoegdheid [...] Twente tot verlenen, wijzigen of intrekken van concessies

Geldend van 30-05-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 mei 2013, IENM/BSK-2013/4559, houdende aanwijzing vervoersdienst waarvoor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Bestuur van de Regio Twente bevoegd zijn tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

In overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Zwolle – Raalte

  Zwolle, Heino, Raalte

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.

Artikel 2

 • 1 Het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van de concessie voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

  Vervoersdienst:

  Stations:

  Raalte – Wierden – Enschede

  Raalte, Nijverdal, Wierden, Almelo, Almelo De Riet, Borne, Hengelo, Enschede Drienerlo, Enschede.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid heeft betrekking op het openbaar vervoer per trein na 13 december 2014.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina