Regeling vaststelling LFNP

Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 20-03-2021 t/m 31-07-2022

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Het bevoegd gezag kan de Minister een voorstel doen tot wijziging van de bij de regeling behorende bijlagen. De Minister geeft ten behoeve hiervan de korpschef een aanwijzing als bedoeld in artikel 31 van de Politiewet 2012 met het oog op het verplichte gebruik van het door hem aangewezen systeem om functies te beschrijven respectievelijk te waarderen.

Artikel 3

 • 1 De aanduiding van de functies, onderverdeeld naar de domeinen leiding, uitvoering en ondersteuning en naar vakgebieden, met de daaraan gekoppelde barema’s zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 De koppeling van de functies, van punten naar barema’s, aan de salarisschalen is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3 De bij de functies behorende functiebeschrijvingen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 4 De aan de functiebeschrijvingen te koppelen werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 3a

 • 2 De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die is geplaatst in een functie als bedoeld in het eerste lid is niet bewapend.

Artikel 3b

De volgende activiteiten uit de in bijlage 3 opgenomen functiebeschrijvingen van de functies in het vakgebied Operationeel Specialismen zijn voorbehouden aan de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en die een krachtens artikel 2c, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie aangewezen politieopleiding heeft voltooid:

 • a. de toepassing van dwangmiddelen in vooraf voorzienbare gevaarzettende situaties, en

 • b. het voeren van functioneringsgesprekken in verband met organisatorische coördinatie.

Artikel 4

 • 1 In het kader van het vaststellen van passende arbeid als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, stelt het bevoegd gezag zo nodig een functie samen uit een of meerdere functies opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3. Bij het samenstellen van deze functie wordt rekening gehouden met de resterende verdiencapaciteit van de desbetreffende ambtenaar.

 • 2 Aan deze samengestelde functie wordt door het bevoegd gezag met inachtneming van artikel 2, tweede volzin, een salaris gekoppeld.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Bijlage 1. horende bij artikel 3, eerste lid

Matrix Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie

Barema

Leiding

Uitvoering

 

Ondersteuning

 
 

Beveiliging

GGP

Informantenrunnen

Intelligence

Interventie

Meldkamer

Observatie

Tactische Opsporing

Forensische Opsporing

Luchtvaart

Intake & Service

Operationele begeleiding

Operationeel Specialismen

Bedrijfsvoeringspecialismen

Gespecialiseerde ondersteuning

Administratie en Secretariaat

Scheepvaart

Techniek

Huisvesting, Services en Middelen

Onderzoek en Kennisontwikkeling

Docenten

   

Arrestantenbewaking en Parket

   

Informatievoorziening

           

politiele administratie

                       

16

Korpschef

                                             

15

                                               

14

Directeur

                                             

13

                                               

12

Sectorhoofd

                       

Operationeel Specialist F

Bedrijfsvoering specialist F

             

Lector

 

11

                         

Operationeel Specialist E

Bedrijfsvoering specialist E

                 

10

Teamchef C

                 

Chef Vlieger

   

Operationeel Specialist D

Bedrijfsvoering specialist D

             

Wetenschappelijk onderzoeker C

 

9

                   

Politie Vlieger

   

Operationeel Specialist C

Bedrijfsvoering specialist C

             

Wetenschappelijk onderzoeker B

Docent D

8

Teamchef B

                       

Operationeel Specialist B

Bedrijfsvoering specialist B

     

Gezagvoerder Zeevaart

     

Wetenschappelijk onderzoeker A

Docent C

7

 

Operationeel-Expert Beveiliging

Operationeel-Expert GGP

Operationeel-Expert Informantenrunner

Operationeel-Expert Intelligence

Operationeel-Expert Interventie

Operationeel-Expert Meldkamer

Operationeel-Expert Observatie

Operationeel-Expert Tactische Opsporing

Operationeel-Expert Forensische Opsporing

 

Operationeel-Expert Intake & Service

Operationeel Begeleider B

Operationeel Specialist A

Bedrijfsvoering specialist A

Gespecialiseerd Medewerker C

   

Gezagvoerder Zeevaart Beperkte Inzet

Medewerker Techniek D

     

Docent B

6

Teamchef A

Senior Beveiliging

Senior GGP

Senior Informantenrunner

Senior Intelligence

Senior Interventie

Senior Meldkamer

Senior Observatie

Senior Tactische Opsporing

Senior Forensische Opsporing

 

Senior Intake & Service

Operationeel Begeleider A

   

Gespecialiseerd Medewerker B

Directie-secretaresse / Office Manager

Stuurman Zeevaart

Gezagsvoerder Binnenvaart

Medewerker Techniek C

     

Docent A

5

 

Generalist Beveiliging

Generalist GGP

 

Generalist Intelligence

Generalist Interventie

Generalist Meldkamer

Generalist Observatie

Generalist Tactische Opsporing

Generalist Forensische Opsporing

 

Generalist Intake & Service

     

Gespecialiseerd Medewerker A

Secretarieel Medewerker

   

Medewerker Techniek B

       

4

 

Medewerker Beveiliging

Medewerker GGP

 

Medewerker Intelligence

   

Medewerker Observatie

Medewerker Tactische Opsporing

Medewerker Forensische Opsporing

 

Medewerker Intake & Service

       

Administratief Secretarieel Medewerker

   

Medewerker Techniek A

 

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D

   

3

 

Assistent Beveiliging B

Assistent GGP B

           

Assistent Forensische Opsporing

 

Assistent Intake & Service B

       

Administratief Secretarieel Medewerker B

       

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C

   

2

 

Assistent Beveiliging A

Assistent GGP A

               

Assistent Intake & Service A

       

Administratief Secretarieel Medewerker A

     

Chauffeur (HSM)

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B

   

1

                                         

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A

   

Bijlage 2. horende bij artikel 3, tweede lid

Fuwa plotting LFNP 1.0 d.d. 7 juli 2016

Pt.totaal

Barema

Bbp Schaal

1

Medewerker HSM A

71

1

3

2

Administratief Secretarieel Medewerker A

76

2

4

3

Medewerker HSM B

84

2

4

4

Assistent Intake & Service A

111

2

4

5

Assistent Beveiliging A

115

2

4

6

Assistent GGP A

124

2

4

7

Chauffeur (HSM)

140

2

4

8

Assistent Intake & Service B

185

3

5

9

Assistent Beveiliging B

189

3

5

10

Administratief Secretarieel Medewerker B

197

3

5

11

Assistent GGP B

198

3

5

12

Medewerker HSM C

205

3

5

13

Assistent Forensische Opsporing

219

3

5

14

Medewerker Intelligence

236

4

6

15

Administratief Secretarieel Medewerker

236

4

6

16

Medewerker Techniek A

236

4

6

17

Medewerker HSM D

255

4

6

18

Medewerker Forensische Opsporing

262

4

6

19

Medewerker Intake & Service

270

4

6

20

Medewerker Observatie

278

4

6

21

Medewerker Beveiliging

282

4

6

22

Medewerker GGP

290

4

6

23

Medewerker Tactische Opsporing

290

4

6

24

Secretarieel Medewerker

309

5

7

25

Gespecialiseerd Medewerker A

310

5

7

26

Generalist Intelligence

317

5

7

27

Medewerker Techniek B

318

5

7

28

Generalist Forensische Opsporing

344

5

7

29

Generalist Meldkamer

351

5

7

30

Generalist Intake & Service

351

5

7

31

Generalist Beveiliging

363

5

7

32

Generalist Tactische Opsporing

364

5

7

33

Generalist Interventie

368

5

7

34

Generalist Observatie

369

5

7

35

Generalist GGP

372

5

7

36

Directiesecretaresse / Office Manager

386

6

8

37

Gespecialiseerd Medewerker B

387

6

8

38

Teamchef A

392

6

8

39

Medewerker Techniek C

395

6

8

40

Docent A

397

6

8

41

Senior Intelligence

402

6

8

42

Stuurman Zeevaart

410

6

8

43

Senior Meldkamer

428

6

8

44

Senior Intake & Service

428

6

8

45

Operationeel Begeleider A

428

6

8

46

Senior Forensische Opsporing

429

6

8

47

Senior Informantenrunner

433

6

8

48

Gezagvoerder Binnenvaart

433

6

8

49

Senior Beveiliging

440

6

8

50

Senior Tactische Opsporing

441

6

8

51

Senior Observatie

446

6

8

52

Senior GGP

449

6

8

53

Senior Interventie

450

6

8

54

Gespecialiseerd Medewerker C

461

7

9

55

Bedrijfsvoeringspecialist A

466

7

9

56

Docent B

468

7

9

57

Medewerker Techniek D

469

7

9

58

Operationeel Expert Intelligence

476

7

9

59

Gezagvoerder Zeevaart – Beperkte inzet

496

7

9

60

Operationeel Specialist A

496

7

9

61

Operationeel Expert Meldkamer

502

7

9

62

Operationeel Expert Intake & Service

502

7

9

63

Operationeel Expert Forensische Opsporing

503

7

9

64

Operationeel Begeleider B

507

7

9

65

Operationeel Expert Beveiliging

514

7

9

66

Operationeel Expert Tactische Opsporing

515

7

9

67

Operationeel Expert Observatie

520

7

9

68

Operationeel Expert Informantenrunner

522

7

9

69

Operationeel Expert GGP

523

7

9

70

Operationeel Expert Interventie

524

7

9

71

Bedrijfsvoeringspecialist B

538

8

10

72

Docent C

543

8

10

73

Wetenschappelijk Onderzoeker A

546

8

10

74

Teamchef B

553

8

10

75

Operationeel Specialist B

576

8

10

76

Gevagvoerder Zeevaart

584

8

10

77

Docent D

623

9

11

78

Bedrijfsvoeringspecialist C

630

9

11

79

Wetenschappelijk Onderzoeker B

631

9

11

80

Politie Vlieger

658

9

11

81

Operationeel Specialist C

668

9

11

82

Teamchef C

706

10

12

83

Bedrijfsvoeringspecialist D

709

10

12

84

Wetenschappelijk Onderzoeker C

718

10

12

85

Chef Vlieger

726

10

12

86

Operationeel Specialist D

739

10

12

87

Bedrijfsvoeringspecialist E

783

11

13

88

Operationeel Specialist E

797

11

13

89

Lector

856

12

14

90

Bedrijfsvoeringspecialist F

857

12

14

91

Sectorhoofd

859

12

14

92

Operationeel Specialist F

871

12

14

93

Directeur

1012

14

16

94

Korpschef

1173

16

18

Bijlage 3. horende bij artikel 3, derde lid

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (zoals onderhoud, montage en reprografie) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C.

Activiteiten en resultaten

Onderhoud

 • Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s, zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

 • Het verrichten van opruimwerkzaamheden op aanwijzing, zodat gebouwen en terreinen opgeruimd en representatief zijn.

Montage

Het − op aanwijzing – verrichten van montagewerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen, zodat gebouwen en voorzieningen steeds optimaal kunnen worden gebruikt.

Reprografie

Het – op aanwijzing – verrichten van reprografie werkzaamheden, zodat aangeboden drukwerk gedupliceerd is en gereed is voor verzending.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing en onder begeleiding voorgeschreven routinematige activiteiten beperkt tot taakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

• montagewerkzaamheden;

• reprografie werkzaamheden.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• verricht accuraat onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s;

• verricht nauwlettend opruimwerkzaamheden;

• verricht nauwgezet montagewerkzaamheden en reprografie werkzaamheden op aanwijzing.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing en onder begeleiding voorgeschreven routinematig die beperkt zijn tot taakgebied):

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen plegen;

• op aanwijzing opruimwerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing montagewerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing reprografie werkzaamheden verrichten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• door het strikt − op aanwijzing en onder begeleiding − toepassen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies op toegewezen taakgebieden (onderhoud, montage en reprografie).

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

beschikt de functionaris, onder begeleiding, over volledig aangereikte oplossingen en voorgeschreven handelen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

• montagewerkzaamheden;

• reprografie werkzaamheden.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• waarschuwen van collega’s bij het niet volgens richtlijnen aanbieden van afval etc.;

• het waarschuwen van collega’s bij het ontbreken van onderhoudsschema’s;

• het herkennen van situaties die begeleiding legitimeren;

waarbij de aanpak is beperkt tot voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken, door het onder begeleiding en op aanwijzing volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, die zich voordoen bij:

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

op de juiste wijze:

• de handleidingen volgen bij montagewerkzaamheden en reprografie werkzaamheden;

• onder begeleiding en op aanwijzing uitvoeren van voorgeschreven routinematige activiteiten.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid: –;

• techniek: civiele techniek.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek;

• onderhoud;

• montage.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Administratief Secretarieel Medewerker A

Kern van de functie

Administratie en Secretariaat draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen, verzorgt afspraken, organiseert vergaderingen, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Administratie en Secretariaat verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens.

Administratie en Secretariaat geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Administratief Secretarieel Medewerker A draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op aangewezen taakgebieden – zoals vastleggen aangereikte gegevens, dupliceren aangereikte documenten, verzorgen de handeling van aangereikte mailingen, verzorgen van in-en uitgaande post volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Administratief Secretarieel Medewerker A wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Administratief Secretarieel Medewerker B.

Activiteiten en resultaten

Administratie

Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties), zodat een basis ontstaat voor actuele overzichten en informatie beschikbaar is in de systemen.

Monitoring en termijnbewaking

 • Het monitoren van de routing van documenten, zodat er steeds inzicht is in de status van de behandeling en wie de behandelaar is.

 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega; het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat behandeling van documenten steeds correct en voorbeeldig wordt verricht.

Archivering

Het archiveren van aangereikte documenten en dossiers, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.

Postverwerking

 • Het in ontvangst nemen van te verzenden poststukken en pakketten; het controleren van de adresgegevens op volledigheid; het frankeren en aanbieden ter post, zodat postverzending adequaat gebeurt.

 • Inkomende post registreren en distribueren naar geadresseerden, zodat traceerbaar is waar ingekomen post zich bevindt.

Repro

 • Het samenvoegen (‘vullen’), adresseren (‘stickeren’) en verzenden van aangereikte documenten (mailingen), zodat groepen burgers/collega’s snel en flexibel van informatie kunnen worden voorzien.

 • Het volgens opgegeven specificaties reproduceren en afwerken van aangereikte documenten, zodat groepen burgers/collega’s snel en flexibel van informatie kunnen worden voorzien.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;

• vastgelegde en gearchiveerde documenten en dossiers;

• afgehandelde inkomende en uitgaande post;

• registratie op ingekomen post;

• verzonden mailingen;

• gereproduceerde documenten;

• op routing en behandelingstermijn gemonitoorde documenten.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• legt aangereikte gegevens accuraat vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• archiveert accuraat aangereikte documenten en dossiers;

• controleert stelselmatig uitgaande post op volledigheid adres en op voldoende frankering;

• registreert consequent ingekomen post en distribueert deze accuraat;

• handelt verzorgd mailingen af;

• reproduceert en werkt aangereikte documenten accuraat af volgens opgegeven specificaties.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig en beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• aangereikte documenten en dossiers archiveren;

• inkomende en uitgaande post afhandelen;

• mailingen handlen;

• aangereikte documenten reproduceren en afwerken;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (dupliceren aangereikte documenten, verzorgen de handeling van aangereikte mailingen, verzorgen van in- en uitgaande post) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties);

• het archiveren van aangereikte documenten en dossiers;

• het verzenden poststukken en pakketten;

• het registreren en distribueren van inkomende post;

• het handlen van mailingen;

• het reproduceren en afwerken van aangereikte documenten.

Neemt de functionaris het initiatief tot bij:

• het navragen van opgegeven specificaties voor reproduceren en afwerken van aangereikte documenten bij mogelijk foutieve opgaven;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• herkent de functionaris situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren,

waarbij de aanpak is volgens voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het afhandelen van de inkomende en uitgaande post;

• het handlen van mailingen;

• het reproduceren en afwerken van aangereikte documenten;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vastleggen;

• aangereikte documenten en dossiers in de daartoe geëigende (archief)systemen archiveren;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid ter zake gegevens;

• techniek: registratie-, documentatie- en archiefsystemen, reprografische en boekdruktechnieken;

• wetenschap.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• (archief- en post)registratiesystemen;

• boekbindtechnieken;

• werking van de posterijen;

• monitoren.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op toegewezen taakgebieden – zoals beheer, registratie, onderhoud, montage, reprografie en beveiligd vervoer volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C.

Activiteiten en resultaten

Beheer

 • Het beheren en uitgeven van goederen, middelen en voorzieningen, zodat collega’s – te allen tijde – kunnen beschikken over goederen, middelen en voorzieningen.

 • Het in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie conform richtlijnen, zodat deze worden opslagen dan wel gereed gemaakt voor definitieve vernietiging/afvoer volgens wettelijk voorschrift.

Registratie

Het registreren van ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen en het controleren van de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en het signaleren van (dreigende) tekorten, zodat er – te allen tijde − overzicht ontstaat in voorraden.

Onderhoud

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s, zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

Montage

Het − op aanwijzing – verrichten van montagewerkzaamheden met behulp van handleidingen aan gebouwen en voorzieningen, zodat gebouwen en voorzieningen steeds optimaal kunnen worden gebruikt.

Reprografie

Het – op aanwijzing – verrichten van reprografiewerkzaamheden met behulp van handleidingen, zodat aangeboden drukwerk gedupliceerd is en gereed is voor verzending.

Maaltijdbereiding

Het bereiden van maaltijden volgens menuplanning, zodat maaltijden aangeboden kunnen worden aan afnemers.

Beveiligd vervoer

 • Neemt (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken conform richtlijnen over en vervoert deze en levert ze af, zodat een veilige overname en transport van deze goederen gegarandeerd is;

 • Verzorgt alle overige vervoer van goederen die een onopvallend, beveiligd vervoer vereisen.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage;

• geregistreerde uitgave en inname van goederen, middelen en voorzieningen;

• reprografie;

• maaltijdbereiding;

• beveiligd vervoer.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert accuraat goederen, middelen, voorzieningen, aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• registreert accuraat ontvangen en uitgeven goederen, middelen, voorzieningen, aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• controleert stelselmatig de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en signaleert alert (dreigende) tekorten;

• verricht accuraat onderhouds-, montage- en reprografie werkzaamheden op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s;

• verricht nauwgezet maaltijdbereiding op aanwijzing en aan de hand van menuplanning.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• ontvangen goederen, middelen en (groen)voorzieningen beheren;

• ontvangen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen registreren;

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen plegen;

• op aanwijzing en volgens handleidingen montagewerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing en volgens handleidingen reprografie werkzaamheden verrichten;

• verrichten van beveiligd vervoer.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (beheren en registeren van goederen, middelen en voorzieningen en onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen, reprografie, maaltijdbereiding, beveiligd vervoer) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registreren van ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijdbereiding;

• beveiligd vervoer.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het waarschuwen van collega’s bij (dreigende) tekorten van voorraden;

• het aantekenen van verschillen in aangeboden (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken;

• het herkennen van situaties die begeleiding van en/of overdracht van taken legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het beheer van goederen, middelen en (groen)voorzieningen;

• het registeren van (dreigende) tekorten in voorraden;

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen;

• beveiligd vervoer;

op de juiste wijze

• de handleidingen volgen bij montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijden bereiden;

• ontvangen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid:

• techniek: consumptieve techniek en civiele techniek.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• beheersregistratiesystemen;

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek (beheer-, onderhouds- en montagetechniek);

• beveiligd vervoer;

• consumptieve techniek (maaltijdbereiding).

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Intake & Service A

Kern van de functie

Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de intake van burgerverzoeken te verrichten, inzetverzoeken van collega’s te behandelen en service te verlenen door politiële administratieve ondersteuning te verrichten.

Intake & Service geeft met name uitvoering aan het proces Intake uit de tak Uitvoeren en aan de processen in de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Intake & Service A draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van Intake & Service te ondersteunen op aangewezen taakgebieden (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent Intake & Service A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent Intake & Service B.

Activiteiten en resultaten

Intake aangiften, vergunningaanvragen en vragen

 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen, zodat de politie bereikbaar is en blijft voor de burger voor zaken die een niet-spoedeisende afhandeling vergen.

 • Het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

Registratie

 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat inzicht ontstaat in wat de burger van de politie verwacht.

 • Het registreren van bezoekers en het uitvoeren van toegangscontrole, zodat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden.

Interne serviceverlening

 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het dupliceren en bij procesvoerders bezorgen van dossiers, zodat gewaarborgd is dat dossiers volledig bij de procesvoerders beschikbaar zijn.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing en routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geholpen burgers bij vragen;

• toegankelijke en bereikbare servicepunten, waaronder de balie, waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen;

• aangenomen, beantwoorde en doorverwezen vragen van burgers;

• in de daartoe geëigende systemen vastgelegde vragen van burgers;

• geregistreerde bezoekers;

• toegangscontrole op en toegangsontzegging aan onbevoegde personen;

• in de daartoe geëigende (archief)systemen vastgelegde aangereikte gegevens;

• gedupliceerde en bij procesvoerders bezorgde dossiers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen;

• beheert de servicepunten zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor burgers voor het stellen van vragen, het doen van aangifte en het indienen van vergunningaanvragen;

• beantwoordt vragen van burgers vriendelijk en verwijst zonodig correct door;

• legt accuraat vragen van burgers vast in de daartoe geëigende systemen;

• verricht zodanige adequate toegangscontrole en registreert bezoekers zodanig consequent dat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden;

• legt accuraat aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• dupliceert dossiers nauwkeurig en bezorgt in persoon dossiers bij de procesvoerders (OM en advocaten van de verdachte).

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing en routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• vragen van burgers aannemen op servicepunten, waaronder de balie; deze vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;

• vragen van burgers vastleggen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• aangereikte gegevens vastleggen;

• dossiers dupliceren en bezorgen bij de procesvoerders.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het vastleggen van vragen van burgers en van aangereikte gegevens;

• het dupliceren van dossiers en het bezorgen ervan bij procesvoerders;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijk aanpak van problematiek bij:

• het weigeren van de toegang aan personen die kennelijk onbevoegd zijn het pand te betreden;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het vastleggen van vragen van burgers;

• het vastleggen van aangereikte gegevens;

• het dupliceren en bezorgen van dossiers bij procesvoerders;

op de juiste wijze:

• burgers te woord staan en hun vragen beantwoorden dan wel doorverwijzen;

• vragen en aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• dossiers dupliceren en bezorgen bij procesvoerders;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en de taakgebieden van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot Intake & Service;

• techniek: toegangscontrolesystemen, registratiesystemen;

• wetenschap: alfa (talen), bèta (techniek) en gamma (mens).

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• registratiesystemen;

• beveiligingstechniek;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• inzicht in gedrag.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij het monitoren van beeldschermen, en kans op overbelasting door beeldschermwerkzaamheden (rsi). De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering, bij juist gebruik en toepassing van ergonomische maatregelen.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het geconfronteerd worden met menselijk leed via de ter dienste staande communicatiemiddelen. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie, met name aanwezig bij baliewerkzaamheden.

De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Beveiliging A

Kern van de functie

Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen, objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

Assistent Beveiliging A draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van veiligheidsmaatregelen te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent Beveiliging A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent Beveiliging B.

Activiteiten en resultaten

Toezicht Beveiliging objecten-portakabin

 • Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de veiligheid rond het object wordt bewaakt.

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.

Veiligheidsmaatregelen in de Rechtbank

Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde in de Rechtbank wordt gewaarborgd.

Arrestantenverzorging

 • Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.

 • Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de arrestant worden gewaarborgd.

 • Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van eigen (overige) waarnemingen in feiten en omstandigheden in de daartoe geëigende systemen, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;

• registratie van in bewaring genomen goederen;

• orde in de Rechtbank;

• beveiligde objecten (portakabin);

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden;

• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;

• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering;

• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;

• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;

• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• arrestantenzorg verrichten;

• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich draagt;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;

• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;

• op aanwijzing objectbeveiliging (portakabin) uitvoeren;

• processen-verbaal opstellen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• de uitvoering van ondersteunende veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden;

• de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en de uitvoering van beveiligingstaken in en ten behoeve van de Rechtbank;

• het volgen van de procedures voor het insluiten van arrestanten;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijk aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• bij ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd volgens voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen;

• het bewaren van orde in de Rechtbank;

• de insluiting en verzorging van arrestanten;

• objectbeveiliging (portakabin);

op de juiste wijze:

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen;

• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• in bewaring genomen goederen registreren;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;

• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;

• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• strafrecht (materieel en formeel);

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot arrestantenzorg;

• arrestantenverzorging;

• veiligheidsfouillering;

• inzicht in gedrag;

• Rechterlijke Organisatie;

• procedures in strafvervolging;

• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;

• geweldsinstructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen onder begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma bij inzet op arrestantenverzorging is in deze functie aanwezig bij confrontatie met menselijk leed. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent GGP A

Kern van de functie

Gebiedsgebonden Politie (GGP) draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. GGP richt zich op de uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen Noodhulp, Toezicht en Handhaven en Opsporen (VVC) uit RBP in de frontlinie van de samenleving.

Binnen het vakgebied GGP komt een aantal werkterreinen1 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent GGP A draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van operationele politietaken te ondersteunen op toegewezen taakgebieden – zoals parkeerbeheer en begeleiding van evenementen – volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent GGP A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent GGP B.

Activiteiten en resultaten

Toezicht

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen, zodat de openbare orde in/op het toegewezen taakgebied wordt gewaarborgd.

Ondersteunende dienstverlening

De functie wordt op aanwijzing ter ondersteuning ingezet bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten.

Informatie

Het helder krijgen van de informatie- en hulpbehoefte van klanten, zodat klantverzoeken direct worden afgehandeld en klanten direct worden geholpen (intake op locatie).

Processen-verbaal

Het valideren en documenteren van feiten en omstandigheden over overtredingen en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gehandhaafde openbare orde in toegewezen taakgebieden;

• tevreden klanten bij aangifte op locatie;

• processen-verbaal;

• verzorgde arrestanten;

• verrichte baliewerkzaamheden.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden en de openbare orde wordt gewaarborgd;

• werkt gericht aan tevredenheid bij klanten over de intake (aangifte/intake op locatie);

• valideert en documenteert feiten en omstandigheden over overtredingen en bij aangiften zodanig accuraat dat een solide basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• in het kader van handhaving aanwijzingen geven;

• aangiften opnemen;

• processen-verbaal opstellen;

• baliewerkzaamheden verrichten;

• arrestanten verzorgen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de frontlinie van de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (parkeerbeheer, begeleiding van evenementen e.d.) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• ondersteunende operationele politietaken op toegewezen taakgebieden;

• – op aanwijzing − bij de ondersteuning bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel en basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren,

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen;

• baliewerkzaamheden;

• de verzorging van arrestanten;

op de juiste wijze:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• overtredingen verbaliseren en documenteren;

• aangiftes opnemen en intake op locatie afhandelen;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot GGP;

• techniek: methoden, technieken en procedures;

• sociale en andere veiligheidsgerelateerde wetenschappen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeersrecht;

• parkeerbeleid;

• evenementenbeveiliging;

• inzicht in gedrag;

• documentatie- en registratiesystemen;

• geweldsinstructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan.

• voldoet aan functiegeschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weersomstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede (voor politiewerk normatieve) conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij een incident of calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Chauffeur

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Chauffeur draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door – op aanwijzing – het met behulp van voertuigen leveren van hoogwaardig transport van passagiers vanuit het toegewezen taakgebied vervoer, volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. Hij vertegenwoordigt – als Chauffeur− tijdens de reis de Politie.

Activiteiten en resultaten

Navigeren/besturen

 • Het voorbereiden van de reis aan de hand van diverse informatiestromen (waaronder weerberichten, verkeersinformatie), het bestuderen van de relevante wegenkaarten, het uitzetten van routes in onder andere navigatiesystemen, zodat de te volgen route optimaal is afgestemd op de door passagier te verrichten werkzaamheden.

 • Het besturen van het voertuig binnen strikte tijdslijnen tussen locaties, zodat de passagier op de afgesproken aankomsttijd aankomt op de plaats van bestemming.

 • Het (tijdens de reis) communiceren met belanghebbenden aangaande routeplanning, routeverloop, aankomst-/vertrektijden, zodat de route tijdig, veilig en conform (bijgestelde) planning wordt afgelegd.

 • Het tijdens de reis op basis van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen beslissen tot afbreken dan wel hervatten van de reis, zodat de veiligheid van de passagier steeds wordt gewaarborgd.

Controle en onderhoud

 • Het bewaken en controleren van de complete operationele staat van het voertuig, zodat de veiligheid tijdens de rit steeds is gewaarborgd.

 • Het rapporteren van eventuele gebreken en schades, zodat deze verholpen kunnen worden en het voertuig steeds veilig inzetbaar is en in representatieve staat verkeert.

 • Het signaleren aangaande uit te voeren periodieke onderhoudsbeurten en APK’s aan het voertuig, zodat gebreken tijdig gesignaleerd en verholpen worden.

Service en representativiteit

 • Het schoonhouden van het voertuig, zodat de passagier van een opgeruimde hygiënische omgeving gebruik kan maken en het voertuig in een representatieve staat is.

 • Het leveren van optimaal comfort in rijstijl en omstandigheden (climat control in het voertuig, eten, drinken en rust-stops, indien gewenst) aan de passagier tijdens de reis, zodat de passagier fit op zijn bestemming aankomt.

Voertuigadministratie

 • Het vastleggen van gegevens in de voertuigadministratie (routeverantwoording, kilometeradministratie, brandstofadministratie), zodat verantwoording plaatsvindt over de gevolgde routes van het voertuig.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing, gestandaardiseerde werkwijze, routinematig, beperkt tot taakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• maximaal rendement van de inzet van het voertuig in termen van de door passagier te verrichten werkzaamheden;

• in kennis gestelde passagier omtrent het verloop van de reis;

• gesignaleerde onderhoudsbeurten;

• rapportage van eventuele gebreken of schades;

• op orde zijnde voertuigadministratie;

• schoon, hygiënisch en representatief voertuig;

• in comfort en aan de wensen aangepaste rijstijl vervoerde passagier(s).

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• bereidt de reis zodanig gedegen voor dat de te volgen route optimaal is afgestemd op de door passagier te verrichten werkzaamheden en de communicatie met de passagier conform procedures kan verlopen;

• hanteert een zodanig op de passagier afgestemde rijstijl en faciliteert de passagier zodanig comfort dat deze op tijd, veilig en fit zijn bestemming;

• bewaakt voortdurend en controleert stelselmatig de operationele staat van het voertuig;

• rapporteert helder over gesignaleerde gebreken en schades;

• signaleert tijdig de noodzaak tot onderhoudsbeurten en APK aan het voertuig;

• legt adequaat de gegevens vast in de voertuigadministratie;

• houdt het voertuig zodanig schoon dat de passagier van een opgeruimde hygiënische omgeving gebruik kan maken en het voertuig in een representatieve staat is.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing, gestandaardiseerde werkwijze, routinematig, beperkt tot taakgebied) zelfstandig:

• het voertuig besturen;

• de rit afbreken dan wel hervatten, conform nauwgezette richtlijnen;

• de complete operationele staat van het voertuig bewaken en controleren;

• eventuele gebreken en schades rapporteren;

• signaleren van onderhoudsbeurten en APK aan het voertuig;

• het voertuig schoon, hygiënisch en in representatieve staat houden;

• gegevens vastleggen in de voertuigadministratie;

• tijdens de rit de Politie vertegenwoordigen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• op aanwijzing op toegewezen taakgebieden (vervoer) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

• het voertuig;

• de passagier(s);

• infrastructuur.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt exclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het uitzetten van de route;

• het besturen van het voertuig;

• het hygiënisch, schoon en in representatieve staat houden van het voertuig;

• het bewaken en controleren van de complete operationele staat van het voertuig;

• het vastleggen van gegevens in de voertuigadministratie.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het zodanig besturen van het voertuig en het zodanig faciliteren van de passagier dat de inzet van het voertuig tot maximaal rendement leidt in termen van de door passagier te verrichten werkzaamheden,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen)

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het schoon, hygiënisch en in representatieve staat houden van het voertuig;

• het technisch rijklaar houden van het voertuig;

• het plannen van de route;

• het besturen van het voertuig en faciliteren van de passagier;

op de juiste wijze

• gegevens in de voertuigadministratie vastleggen;

• de rijgeschiktheid beoordelen van het voertuig;

• inschatten wanneer er (niet) kan worden gereden, de reis moet worden afgebroken dan wel kan worden hervat;

• eventueel schadeherstel aan het voertuig laten uitvoeren en de gegevens ervan vastleggen in de administratie;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wegenverkeerswet- en regelgeving en beleid met betrekking personen- en taxivervoer;

• techniek: autotechniek, communicatiesystemen, navigatiesystemen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeerswet- en regelgeving;

• rijstijlen;

• communicatiesystemen;

• navigatiesystemen;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

• dienstbare opstelling.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van de werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal/fysiek geweld is in deze functie aanwezig ingeval de functionaris tijdens de rit herkenbaar als politie een in het publieke domein bekende passagier vervoert. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig indien de functionaris op de juiste verkeerstechnische afwegingen voor een route kiest maar desondanks door de verkeersomstandigheden of technisch falen (motorstoring) de gestelde tijdslijn niet haalt, en dit zich terugvertaalt in verminderde inzetbaarheid en schade toebrengt aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Assistent Intake & Service B

Kern van de functie

Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de intake van burgerverzoeken te verrichten, inzetverzoeken van collega’s te behandelen en service te verlenen door politiële administratieve ondersteuning te verrichten.

Intake & Service geeft met name uitvoering aan het proces Intake uit de tak Uitvoeren en aan de processen in de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Intake & Service B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de uitvoering van Intake & Service te ondersteunen op aangewezen taakgebieden – zoals vragen van burgers aan te nemen, aangiften op te nemen en vergunningaanvragen van burgers in ontvangst te nemen, burgers over aangiften terug te bellen, gegevens van door collega’s aangereikte aangiften te complementeren, fotoconfrontatie te verrichten, op aanwijzing BOB-middelen aan te vragen, verhoorruimtes uit te geven en aangereikte gegevens (onder meer ook tap’s) in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen. De Assistent Intake & Service B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten Intake & Service A.

Activiteiten en resultaten

Verbetering Intake & service

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van Intake & Service, zodat de uitvoering van Intake & Service efficiënter en effectiever verloopt.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten Intake & Service A in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van Intake & Serviceactiviteiten wordt gewaarborgd.

Intake aangiften, vergunningaanvragen en vragen

 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen, zodat de politie bereikbaar is en blijft voor de burger voor zaken die een niet-spoedeisende afhandeling vergen.

 • Het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het op/aannemen van aangiften en vergunningaanvragen, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het wijzen van de burger, onder andere bij het opnemen van een aangifte, op de mogelijkheden van netwerk/ketenpartners, waaronder doorverwijzing naar slachtofferhulp, zodat de burger zich kan vervoegen bij de netwerk/ketenpartner voor ondersteuning.

 • Het doorsturen van aangiften naar relevante vakgebieden, zodat de afhandeling van aangiften op de meest effectieve en efficiënte wijze gebeurt.

Registratie

 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat inzicht ontstaat in wat de burger van de politie verwacht.

 • Het vastleggen van aangiften en vergunningaanvragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor het sturen, monitoren, bewaken en begeleiden van de afhandeling.

 • Het registreren van bezoekers en het uitvoeren van toegangscontrole, zodat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden.

Validatie gegevens aangifte

Het beoordelen van de gegevens vermeld in aangiften middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van aangiften en vergunningaanvragen kan worden gebaseerd.

Vergunningen

Het in ontvangst nemen van vergunningaanvragen en het beoordelen van de gegevens op vol ledigheid die worden vermeld, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van vergunningaanvragen.

Service aan burger

Het informeren van de aangever over het resultaat dan wel de status van de behandeling van zijn aangifte, zodat de burger weet dat de politie zijn aangiften, en daarmee de burger zelf, steeds centraal stelt.

Interne serviceverlening

 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (bonnen, tap’s) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte aangiften − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

 • Het − op aanwijzing − aanvragen en koppelen aan de betrokken collega van bevelen voor bijzondere opsporing (BOB-middelen), zodat de politie rechtmatig werkt.

 • Het verrichten van fotoconfrontatie, zodat er zicht komt op de identiteit van verdachten.

Beheer

Het beheer en toewijzing van verhoorruimtes en -studio’s, zodat een passende ruimte beschikbaar is voor het afnemen van verhoor of getuigenverklaring.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geholpen burgers bij vragen, aangifte en vergunningaanvragen;

• toegankelijke en bereikbare servicepunten;

• aangenomen, beantwoorde en doorverwezen vragen van burgers;

• opgenomen, op juistheid van gegevens gecontroleerde en naar de relevante vakgebieden doorgestuurde aangiften;

• verrichte fotoconfrontaties;

• aangenomen en op volledigheid van gegevens gecontroleerde vergunningaanvragen;

• in de daartoe geëigende systemen vastgelegde vragen van burgers, aangiften en vergunningaanvragen;

• op netwerk/ketenpartners (waaronder slachtofferhulp) geattendeerde burgers;

• geïnformeerde aangevers over de behandeling dan wel de status van hun aangifte;

• geregistreerde bezoekers;

• toegangscontrole op en toegangsontzegging aan onbevoegde personen;

• in de daartoe geëigende (archief)systemen vastgelegde aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• op volledigheid van gegevens gecontroleerde en eventueel aangevulde aangiften die zijn aangereikt door collega’s;

• op aanwijzing aangevraagde en aan de betrokken collega gekoppelde BOB- bevelen/middelen;

• beschikbare verhoorruimtes en -studio’s;

• voorstellen tot verbetering in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen;

• beheert de servicepunten zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor burgers voor het stellen van vragen, het doen van aangifte en het indienen van vergunningaanvragen;

• beantwoordt vragen van burgers vriendelijk en verwijst zonodig correct door;

• attendeert slachtoffers consequent op netwerk/ketenpartners als slachtofferhulp;

• legt accuraat vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vast in de daartoe geëigende systemen;

• controleert nauwkeurig aangiften op juistheid van gegevens en vergunningaanvragen op volledigheid van gegevens;

• stuurt de aangifte naar het relevante vakgebied;

• verricht neutraal fotoconfrontaties;

• informeert aangevers correct over de behandeling dan wel de status van hun aangiften;

• verricht zodanige adequate toegangscontrole en registreert bezoekers zodanig consequent dat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en instructies;

• legt accuraat aangereikte gegevens (bonnen, tap’s) vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• controleert door collega’s aangereikte aangiften nauwkeurig en vult eventueel de gegevens aan;

• neemt nauwkeurig de procedures in acht bij het − op aanwijzing − aanvragen van BOB-bevelen/middelen, en het koppelen ervan aan de betrokken collega;

• beheert zodanig adequaat verhoorruimtes en -studio’s, dat het afnemen van verhoor of getuigenverklaring kan plaatsvinden in een daartoe passende ruimte;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig:

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen aan/opnemen op servicepunten, waaronder de balie;

• vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;

• aangiften controleren op juistheid van gegevens en doorsturen naar het relevante vakgebied;

• vergunningaanvragen controleren op volledigheid van gegevens;

• burgers attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp;

• aangevers informeren over de behandeling dan wel status van hun aangiften;

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vastleggen;

• door collega’s aangereikte aangiften aanvullen;

• op aanwijzing BOB-bevelen/middelen aanvragen en koppelen aan de betrokken collega;

• verhoorruimtes en -studio’s beheren en toewijzen;

• fotoconfrontaties verrichten;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• aangereikte gegevens vastleggen (bonnen en tap’s);

• voorstellen tot verbetering van uitvoeringspraktijk formuleren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op toegewezen taakgebied (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften van burgers;

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het sturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het aannemen en op volledigheid van gegevens beoordelen van vergunningaanvragen;

• het vastleggen van vragen, aangiften, vergunningaanvragen en van aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• het attenderen van burgers (slachtoffers) op netwerk/ketenpartners (slachtofferhulp);

• het informeren van de aangever over de behandeling dan wel status van zijn aangifte;

• het verrichten van fotoconfrontaties;

• het − op aanwijzing − aanvragen van BOB-bevelen/middelen;

• het koppelen van BOB-bevelen/middelen aan de betrokken collega;

• het beheer van verhoorruimtes en -studio’s;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• tot het weigeren van de toegang aan personen die kennelijk onbevoegd zijn het pand te betreden;

• tot het geven van werkinstructies aan medewerkers,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften;

• het aannemen en op volledigheid beoordelen van vergunningaanvragen;

• het doorsturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het vastleggen van vragen, aangiften en vergunningaanvragen;

• het attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp,

• het informeren van aangevers over de behandeling dan wel status van hun aangifte,

• het vastleggen van aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het verrichten van fotoconfrontaties;

• het aanvragen en koppelen van BOB-bevelen/middelen;

• het beheren en toewijzen van verhoorruimtes- en studio’s;

op de juiste wijze:

• burgers te woord staan en informeren;

• vragen, aangiften, vergunningaanvragen en aangereikte gegevens (bonnen, tap’s) vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• BOB-bevelen/middelen aanvragen.

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot Intake & Service;

• techniek: toegangscontrolesystemen, registratiesystemen;

• wetenschap: alfa (talen), bèta (techniek) en gamma (mens).

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het tot toegewezen taakgebieden exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• registratiesystemen;

• beveiligingstechniek;

• foto confrontatietechnieken;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• inzicht in gedrag;

• het geven van werkinstructie en handreikingen.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij het monitoren van beeldschermen, en kans op overbelasting door beeldschermwerkzaamheden (rsi). De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering, bij juist gebruik en toepassing van ergonomische maatregelen.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het geconfronteerd worden met menselijk leed via de ter dienste staande communicatiemiddelen. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie, met name aanwezig bij baliewerkzaamheden.

De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Beveiliging B

Kern van de functie

Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen, objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Beveiliging B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde de uitvoering van veiligheidsmaatregelen zelfstandig te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen. De Assistent Beveiliging B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten Beveiliging A.

Specifieke informatie ten aanzien van de aanduiding van de status (politietaak-ATH), de aanduiding van werkterrein, aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit, het opleidingsprofiel en het competentieprofiel zijn opgenomen in koppelingen LFNP en maakt integraal deel uit van deze LFNP-functiebeschrijving.

Activiteiten en resultaten

Verbetering beveiliging

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van veiligheidsmaatregelen, zodat de uitvoering van veiligheidsmaatregelen efficiënter en effectiever wordt.

Werkinstructie

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten A in de dagelijkse praktijk, zodat de uitvoeringskwaliteit in/op toegewezen taakgebieden wordt gewaarborgd.

Toezicht Beveiliging objecten – portakabin

 • Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de veiligheid rond het object wordt bewaakt.

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

 • Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.

 • Het uitvoeren van opgedragen justitiële taken zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes, zodat er concrete uitvoering gegeven wordt aan de opgelegde strafmaatregelen van de rechterlijke macht.

Veiligheidsmaatregelen in de Rechtbank

Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde in de Rechtbank wordt gewaarborgd.

Arrestantenverzorging

 • Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.

 • Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de arrestant worden gewaarborgd.

 • Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/ of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

(Conservatoir) afnemen, veiligstellen en vastleggen van DNA-materiaal. Het volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen (conservatoir) afnemen, veiligstellen en vastleggen van forensisch referentiemateriaal bestaande uit DNA-materiaal zodat het DNA-profiel kan worden opgenomen in de daartoe aangewezen digitale bestanden.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;

• registratie van in bewaring genomen goederen;

• orde in de Rechtbank;

• beveiligde objecten (portakabin);

• processen-verbaal;

• betekende gerechtelijke stukken en geïnde boetes;

• veiliggesteld en vastgelegd DNA-materiaal;

• voorstellen tot verbetering in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden;

• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf;

• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;

• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering bij insluiting tijdens het verblijf;

• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;

• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;

• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen;

• voert opgedragen justitiële taken zorgvuldig uit;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 
 
 
 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig:

• arrestantenzorg verrichten;

• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich draagt;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;

• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;

• objectbeveiliging (portakabin) uitvoeren;

• opgedragen justitiële taken uitvoeren, zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes;

• DNA-materiaal afnemen, veiligstellen en vastleggen van personen;

• voorstellen formuleren over verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• dwangmiddelen toepassen;

• werkinstructies en handreikingen geven;

• processen-verbaal opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het toegewezen taakgebied (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registreren van goederen) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak:

• bij de uitvoering van ondersteunende veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden;

• bij de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en bij de uitvoering van beveiligingstaken in de Rechtbank;

• voor het volgen van de procedures voor het insluiten van arrestanten;

• bij de uitvoering van het afnemen, veiligstellen en vastleggen van DNA-materiaal.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• tot ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert;

• tot het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbetering in de ondersteuning van de uitvoering van veiligheidsmaatregelen;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het geven van werkinstructies en handreikingen aan medewerkers;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 
 
 
 
 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken, door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen;

• het bewaren van orde in de Rechtbank;

• de insluiting en verzorging van arrestanten;

• objectbeveiliging (portakabin);

• het formuleren van voorstellen tot verbeteringen;

• het afnemen, veiligstellen en vastleggen van DNA-materiaal.

op de juiste wijze:

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• DNA afnemen, veiligstellen en vastleggen;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• in bewaring genomen goederen registreren;

• (overige)eigen waarnemingen documenteren en vastleggen;

• instrueren van medewerker;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

 
 
 

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennis-ontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;

• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;

• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 
 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebieden, exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• strafrecht (materieel en formeel);

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot arrestantenzorg en DNA-materiaal en personen;

• arrestantenverzorging;

• veiligheidsfouillering;

• inzicht in gedrag;

• Rechterlijke Organisatie;

• procedures in strafvervolging;

• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;

• geweldsinstructie;

• het geven van instructie.

 
 
 

Kennisgerichtheid

Inspannings-verplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)-kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevogld en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

 
 

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma bij inzet op arrestantenverzorging is in deze functie aanwezig bij confrontatie met menselijk leed. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Administratief Secretarieel Medewerker B

Kern van de functie

Administratie en Secretariaat draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen, verzorgt afspraken, organiseert vergaderingen, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Administratie en Secretariaat verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens.

Administratie en Secretariaat geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Administratief Secretarieel Medewerker B draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door zelfstandig routinematig verzamelen, vastleggen, ordenen en archiveren van bedrijfsgegevens. De Administratief Secretarieel Medewerker B geeft instructies en handreikingen aan Administratief Secretarieel Medewerker A.

Activiteiten en resultaten

Administratie

 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, zodat een basis ontstaat voor actuele overzichten en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het rubriceren en coderen van aangereikte gegevens en documenten, zodat informatie effectief en efficiënt wordt vastgelegd en ontsloten.

 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte documenten − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

 • Het opstellen van documenten op grond van door collega’s aangereikte gegevens, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

Monitoring en termijnbewaking

 • Het monitoren van de routing van documenten, zodat er steeds inzicht is in de status van de behandeling en wie de behandelaar is.

 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega; het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat behandeling van documenten steeds correct en voorbeeldig wordt verricht.

Validatie gegevens documenten

Het − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − beoordelen van de gegevens vermeld in aangereikte documenten middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van documenten kan worden gebaseerd.

Archivering

Het archiveren van documenten en dossiers volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.

Postverwerking

 • Het in ontvangst nemen van te verzenden poststukken en pakketten; het controleren van de adresgegevens op volledigheid; het frankeren en aanbieden ter post, zodat postverzending adequaat gebeurt.

 • Inkomende post registreren en distribueren naar geadresseerden, zodat traceerbaar is waar ingekomen post zich bevindt.

Serviceloket

 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar collega’s en leidinggevenden vragen kunnen stellen en informatie kunnen halen, zodat het vakgebied Administratie bereikbaar is en blijft voor collega’s en leidinggevenden.

 • Het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden, zodat vragen worden beantwoord.

 • Het (doen) toesturen van gevraagde informatie, zodat de aanvrager adequaat is bediend.

Registratie

Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor personeels- en managementinformatie.

Overzichten

Het periodiek dan wel op aanvraag verstrekken van standaard overzichten uit de (archief)systemen, zodat aan verzoeker een correct overzicht wordt geleverd en een basis ontstaat voor personeels- en managementrapportages.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan de Administratief Secretarieel Medewerker A in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van administratie wordt gewaarborgd.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematig moeten kunnen worden behaald, zijn:

• aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;

• in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;

• gevalideerde documenten;

• op routing en behandelingstermijn gemonitoorde documenten;

• vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;

• afgehandelde inkomende en uitgaande post;

• registratie op ingekomen post;

• tevreden klanten van het serviceloket;

• vastgelegde vragen aan het serviceloket;

• verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• geïnstrueerde medewerker.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• kent geordende rubriceringen en coderingen toe aan aangereikte gegevens;

• legt aangereikte gegevens accuraat vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• archiveert accuraat aangereikte documenten en dossiers;

• controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − nauwkeurig de gegevens in aangereikte documenten (bijvoorbeeld facturen) met gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen;

• vult nauwkeurig aangereikte, maar onvolledige documenten aan met gegevens uit de daartoe geëigende systemen;

• stelt nauwkeurig op basis van aangereikte gegevens standaard documenten op;

• controleert stelselmatig uitgaande post op volledigheid adres en op voldoende frankering;

• registreert consequent ingekomen post en distribueert deze accuraat;

• beheert het serviceloket zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor collega’s en leidinggevenden voor het stellen van vragen en het indienen van aanvragen voor informatieoverzichten;

• handelt klantvriendelijk en accuraat vragen aan het serviceloket af;

• legt accuraat vragen aan het serviceloket vast in de daartoe geëigende systemen;

• verstrekt periodiek en op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematig:

• aangereikte gegevens rubriceren en coderen;

• aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;

• op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;

• gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;

• aangereikte documenten en dossiers archiveren;

• vragen aan het serviceloket aannemen, registreren, beantwoorden dan wel doorverwijzen;

• standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• inkomende en uitgaande post afhandelen;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• binnen het gehele vakgebied, gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding kan worden aangepakt;

• het korps/politieorganisatieonderdeel;

• de hem toegewezen (archief)systemen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het rubriceren en coderen van gegevens en documenten;

• het vastleggen van aangereikte gegevens (standaard mutaties);

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten;

• het verstrekken van standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• het archiveren van aangereikte documenten en dossiers;

• het verzenden poststukken en pakketten;

• het registreren en distribueren van inkomende post.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het periodiek verstrekken van standaard overzichten uit de archiefsystemen;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• geven van werkinstructies aan medewerkers,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het afhandelen van de inkomende en uitgaande post;

• het rubriceren en coderen van gegevens en documenten;

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten;

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vastleggen;

• aangereikte documenten en dossiers in de daartoe geëigende (archief)systemen archiveren;

• standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid ter zake gegevens;

• techniek: registratie-, documentatie- en archiefsystemen;

• wetenschap.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• (archief- en post)registratiesystemen;

• werking van de posterijen;

• monitoren;

• geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de praktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent GGP B

Kern van de functie

Gebiedsgebonden Politie (GGP) draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. GGP richt zich op de uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen Noodhulp, Toezicht en Handhaven en Opsporen (VVC) uit RBP in de frontlinie van de samenleving.

Binnen het vakgebied GGP komt een aantal werkterreinen2 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent GGP B draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door de uitvoering van operationele politietaken te ondersteunen in/op toegewezen taakgebieden − zoals parkeerbeheer en begeleiding van evenementen − en werkterreinen (Verkeer, Vreemdelingen, Milieu, e.d.), door zelfstandig overtredingen af te handelen en door op aanwijzing de afhandeling van eenvoudige misdrijven (w.o. rijden onder invloed, winkeldiefstal) te ondersteunen, volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen. De Assistent GGP B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten GGP A.

Activiteiten en resultaten

Verbetering GGP

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van operationele politietaken, zodat de uitvoering van operationele politietaken efficiënter en effectiever verloopt.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten GGP A in de dagelijkse praktijk, zodat de uitvoeringskwaliteit in/op toegewezen taakgebieden wordt gewaarborgd.

Toezicht

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen, zodat de openbare orde in/op het toegewezen taakgebied wordt gewaarborgd.

Ondersteunende dienstverlening

De functie wordt op aanwijzing ingezet bij opsporing (afzetten en bewaken plaats delict e.d.) en op werkterreinen (verkeers- en alcoholcontroles e.d.), bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten.

Informatie

Het helder krijgen van de informatie- en hulpbehoefte van klanten, zodat klantverzoeken direct worden afgehandeld en klanten direct worden geholpen (intake op locatie).

Processen-verbaal

Het valideren en documenteren van feiten en omstandigheden over overtredingen en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/ of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gehandhaafde openbare orde in toegewezen taakgebieden;

• geholpen klanten (balie);

• verzorgde arrestanten;

• tevreden klanten bij aangifte op locatie;

• processen-verbaal;

• voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden en de openbare orde wordt gewaarborgd;

• werkt gericht aan tevredenheid bij klanten over de intake (aangifte/intake op locatie) en bij contacten aan de balie;

• gaat zorgvuldig om met arrestanten;

• valideert en documenteert feiten en omstandigheden over overtredingen en bij aangiften zodanig accuraat dat een solide basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal, na overleg, ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig):

• voorstellen tot verbetering van de uitvoeringspraktijk formuleren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan Assistenten GGP A;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• aangiften opnemen;

• processen-verbaal opstellen;

• baliewerkzaamheden verrichten;

• arrestanten verzorgen;

• werkzaamheden op plaats delict verrichten (afzetten en bewaken);

• in het kader van opsporing VVC eenvoudige misdrijven afhandelen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de frontlinie van de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van;

• het op toegewezen taakgebied (parkeerbeheer, begeleiding van evenementen e.d.) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• bij de uitvoering van ondersteunende operationele politietaken op toegewezen taakgebieden en werkterreinen;

• – op aanwijzing − bij baliewerkzaamheden, bij de verzorging van arrestanten, bij afhandeling eenvoudige misdrijven en bij het afzetten en bewaken van plaats delict,

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het vanuit de ondersteuningspraktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van operationele politietaken;

• het geven van werkinstructies aan medewerkers;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen;

• het afhandelen van eenvoudige misdrijven (rijden onder invloed, winkeldiefstal);

• het formuleren van voorstellen tot verbeteringen van de ondersteuning van operationele politietaken;

• het afzetten en bewaken plaats delict;

op de juiste wijze:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• overtredingen en eenvoudige misdrijven verbaliseren en documenteren;

• aangiftes opnemen en intake op locatie afhandelen;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied, taakgebieden en/of werkterreinen van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot GGP;

• techniek: methoden, technieken en procedures;

• sociale en andere veiligheidsgerelateerde wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het tot toegewezen taakgebieden exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeersrecht;

• parkeerbeleid;

• evenementenbeveiliging;

• inzicht in gedrag;

• documentatie- en registratiesystemen;

• geweldsinstructie;

• het geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan.

• voldoet aan functie- en/of werkterreingerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in deze functie aanwezig door het in alle weersomstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede (voor politiewerk normatieve) conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij een incident of calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door het zelfstandig routinematig ondersteunende voorzieningen te verschaffen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen geeft instructies en handreikingen aan Medewerkers Huisvesting, Services en Middelen A en B.

Activiteiten en resultaten

Beheer

 • Het beheren en uitgeven van goederen, middelen en voorzieningen, zodat collega’s – te allen tijde – kunnen beschikken over goederen, middelen en voorzieningen.

 • Het in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie conform richtlijnen, zodat deze worden opslagen dan wel gereed gemaakt voor definitieve vernietiging/afvoer volgens wettelijk voorschrift.

Registratie

Het registreren van ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen; het controleren van de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en het signaleren van (dreigende) tekorten, zodat er – te allen tijde – overzicht ontstaat in voorraden.

Onderhoud

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen en het verhelpen van storingen, volgens standaard procedures, bekende oplossingen en aan de hand van onderhoudsschema’s. Het melden en rapporteren van storingen die hun oorsprong vinden buiten standaard procedures, bekende oplossingen en onderhoudsschema’s zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

Plaatsen cq. installeren van goederen, middelen en voorzieningen

Het op aanwijzing plaatsen cq. installeren van goederen, middelen en voorzieningen, volgens werkopdracht, zodat het artikel, apparaat, middel of voorziening optimaal kan worden gebruikt.

Reprografie

Het verrichten van reprografie werkzaamheden met behulp van handleidingen, zodat aangeboden drukwerk gereed is voor verzending.

Maaltijdbereiding

 • Het bereiden van maaltijden volgens menuplanning, zodat maaltijden aangeboden kunnen worden aan afnemers.

 • Het plannen van menu’s waarbij rekening wordt gehouden met voedingswaarde, afwisseling en prijs, zodat een gevarieerd aanbod van maaltijden geserveerd kan worden.

Beveiligd vervoer

 • Neemt (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken conform richtlijnen over en vervoert deze en levert ze af, zodat een veilige overname en transport van deze goederen gegarandeerd is.

 • Verzorgt alle overige vervoer van goederen die een onopvallend, beveiligd vervoer vereisen.

Kleding

• Verstrekt (bestelde) kleding en uitrusting, neemt zo nodig de maat van de klant op en geeft – eventuele aanpassingen – door aan de leverancier, zodat de klant kleding en/of uitrusting in de juist passende maat ontvangt.

Werkinstructie

Het geven van instructies en handreikingen aan Medewerkers Huisvesting, Services en Middelen A en B in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen wordt gewaarborgd.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematige moeten kunnen worden behaald, zijn:

• beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• geplaatste en geïnstalleerde goederen, middelen en voorzieningen;

• geregistreerde uitgave en inname van goederen, middelen en voorzieningen;

• reprografie;

• maaltijdbereiding;

• passende kleding en uitrusting;

• geïnstrueerde medewerkers.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert accuraat goederen, middelen en (groen)voorzieningen;

• registreert accuraat ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• controleert stelselmatig de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en signaleert alert (dreigende) tekorten;

• verricht accuraat onderhouds-, montage- en reprografie werkzaamheden aan de hand van onderhoudschema’s;

• plaatst conform specificaties en installeert nauwgezet goederen, middelen en voorzieningen;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• rapporteert accuraat en meldt alert storingen die hun oorsprong vinden buiten standaard procedures, bekende oplossingen en onderhoudsschema’s;

• verricht nauwgezet maaltijdbereiding en planning voor menu’s;

• meet correct de maat voor collega’s ten behoeve van de kleding en uitrusting.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematige:

• zelfstandig ontvangen goederen, middelen en voorzieningen beheren;

• zelfstandig ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen registreren;

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en voorzieningen plegen;

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers;

• passende kleding en uitrusting bestellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied en wordt aangepakt volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding;

• huisvesting, services en middelen;

• met mogelijkheid tot overdracht van storingsafhandelingen aan een collega;

• klanten voor kleding en uitrusting.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registreren van ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijdbereiding;

• kleding en uitrusting verstrekken aan en de maat opnemen van klanten;

• het plaatsen en installeren van goederen, middelen en voorzieningen.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het waarschuwen van collega’s bij (dreigende) tekorten van voorraden;

• het geven van werkinstructies en handreikingen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registeren van (dreigende) tekorten in voorraden;

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen.

op de juiste wijze:

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren;

• maaltijden bereiden;

• kleding en uitrusting verstrekken aan en de maat opnemen van klanten;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid:

• techniek: consumptieve techniek en civiele techniek.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• beheersregistratiesystemen;

• plaatsing- en installatietechnieken;

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek (beheer-, onderhouds- en montagetechniek);

• consumptieve techniek (maaltijdbereiding);

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• het geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Forensische Opsporing

Kern van de functie

Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door de uitvoering van forensisch onderzoek. De uitkomsten geven input aan het tactisch opsporingsonderzoek, dienen als bewijsmiddel of kunnen, in combinatie met andere methodieken, een voorspellende waarde hebben.

Forensische Opsporing geeft met name invulling aan het proces Opsporen in de tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit RBP.

Binnen het vakgebied Forensische Opsporing komt een aantal werkterreinen3 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde en aan veiligheid in de samenleving door het zelfstanding uitvoeren van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal. De Assistent Forensische Opsporing ondersteunt − op aanwijzing − de uitvoering van forensische opsporingsonderzoeken op alle niveaus plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI). De Assistent Forensische Opsporing werkt volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Activiteiten en resultaten

Onderzoeksassistentie en -ondersteuning

Het assisteren bij een onderzoek door het selecteren en aanreiken van onderzoeksinstrumenten en -middelen en het − op aanwijzing − uitvoeren van overige operationeel forensische onderzoekshandelingen, zodat de uitvoering van forensische opsporingsonderzoeken efficiënt en effectief verloopt.

Gebruiksklare onderzoeksmiddelen

Het onderhouden van onderzoeksapparatuur en het actueel houden van de voorraad onderzoeksmiddelen, zodat deze bedrijfszeker en inzetbaar zijn bij forensische opsporingsonderzoeken.

Veiligstellen van sporen

Het zoeken, zichtbaar maken, veiligstellen en vastleggen van forensische sporen conform gestandaardiseerde normen op aangeleverd materiaal met toepassing van dactyloscopie en DNA-bepaling, zodat een fundament ontstaat waarop de waarheidsvinding kan worden gebaseerd.

Rapportage onderzoeksgegevens

Het rapporteren over feiten, omstandigheden en eigen bevindingen uit sporenonderzoek op aangeleverd materiaal, zodat de kwaliteit van opsporingsonderzoeken wordt verhoogd en alle opsporingskansen worden benut.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde en veiligheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematige moeten kunnen worden behaald, zijn:

• te allen tijde gebruiksklare onderzoeksinstrumenten en -middelen;

• assistentie en – op aanwijzing – ondersteuning bij forensisch opsporingsonderzoek;

• zichtbaar gemaakte en veiliggestelde sporen op aangeleverd materiaal;

• processen-verbaal van bevindingen;

• rapportage van forensische onderzoeksgegevens.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• werkt gericht aan waarheidsvinding;

• levert gegevens zodanig actueel aan dat ze als basis voor vervolgonderzoek, bewijsmiddel of die in combinatie met andere methodieken een voorspellende waarde hebben;

• legt onderzoeksgegevens zodanig accuraat vast dat deze als basis voor vervolgonderzoek kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematig:

• onderzoeksapparatuur onderhouden en onderzoeksmiddelen op voorraad nemen;

• forensisch opsporingsonderzoek uitvoeren op aangeleverd materiaal;

• assisteren bij een onderzoek door het selecteren en aanreiken van onderzoeksinstrumenten en -middelen en ondersteunen – op aanwijzing − op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• processen-verbaal van bevindingen opstellen;

• rapportage van onderzoeksgegevens opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• criminaliteit en samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding kan worden aangepakt;

• forensische laboratoria;

• ondersteunend en op aanwijzing: op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• aangeleverd materiaal.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• bij de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het onderhouden van onderzoeksapparatuur en het actueel houden van de voorraad onderzoeksmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal met toepassing van dactyloscopie en DNA-bepaling;

• het op − op aanwijzing − ondersteunen van opsporingsonderzoeken op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• met het op peil houden van de voorraad onderzoeksmiddelen;

op de juiste wijze:

• sporen zoeken, zichtbaar maken en veiligstellen;

• een rapportage van forensische onderzoeksgegevens opstellen;

• onderzoeksapparatuur onderhouden;

• onderzoeksinstrumenten en -middelen selecteren en aanreiken;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot opsporing;

• techniek: opsporingsmethoden, -technieken en -procedures;

• wetenschap: bètawetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot forensische opsporing;

• documentatie- en registratiesystemen, voorzover relevant voor het forensisch opsporingsproces.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit, bij het werken op plaats delict of incident, is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Medewerker Intelligence

Kern van de functie

Intelligence draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door de uitvoeringspraktijk te bedienen met actuele relevante informatie en analyses.

Intelligence geeft met name uitvoering aan het proces Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie uit de tak Voorbereiden en aan de tak Verbeteren van het RBP.

De Medewerker Intelligence draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van routinematige Intelligenceactiviteiten. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Intelligence en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Verzamelen gegevens

Het ondersteunen bij het verzamelen van gegevens uit open en gesloten bronnen, zodat een fundament ontstaat voor gegevensbewerking.

Valideren gegevens

Het beoordelen van aangereikte gegevens op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid, zodat een betrouwbaar fundament ontstaat voor verdergaande gegevensbewerking.

Vastleggen gegevens

Het vastleggen van gevalideerde gegevens in de daartoe geëigende systemen, zodat een fundament ontstaat voor gegevensbewerking.

Archivering gegevens

Het geordend vastleggen van gevalideerde gegevens in daartoe geëigende systemen, zodat een fundament ontstaat voor longitudinale gegevensbewerking.

Gegevensbewerking

Het ondersteunen bij het interpreteren, in samenhang brengen en analyseren van gevalideerde gegevens, zodat gegevens betekenis krijgen in de context waarin ze een rol spelen en patronen en verbanden vanuit diverse gegevensbestanden zichtbaar worden.

Veiligheidsinformatieproducten

Het ondersteunen bij het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden, zodat de uitvoeringspraktijk voorzien wordt van actuele relevante informatie.

Verstrekken en rapporteren van informatie

Het verstrekken van standaardoverzichten (loketfunctie), zodat de uitvoeringspraktijk voorzien wordt van actuele relevante informatie uit gegevensbestanden.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van overige eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met interne exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde, en leefbaarheid en veiligheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde gegevens;

• in de daartoe geëigende systemen en archieven vastgelegde gevalideerde gegevens;

• rechtmatige bewijslast;

• standaardoverzichten (loketfunctie);

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet het plan van aanpak, wettelijke kaders, voorschriften (AO-procedures), instructies en handreikingen bij het valideren en vastleggen van aangereikte gegevens;

• beoordeelt secuur aangereikte gegevens op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid (validatie);

• legt na validatie aangereikte gegevens zodanig geordend vast in de daartoe geëigende (archief)systemen dat een betrouwbaar fundament ontstaat voor verdergaande en longitudinale gegevensbewerking;

• past kritische reflectie toe op de interpretatie van onderzoeksgegevens en werkt gericht aan waarheidsvinding;

• verstrekt leesbare en hanteerbare standaardoverzichten;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• aangereikte gegevens valideren, vastleggen en archiveren;

• standaardoverzichten verstrekken (loketfunctie);

• processen-verbaal opstellen.

• gegevens verzamelen uit open en gesloten bronnen;

• gegevens interpreteren in hun context;

• gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;

• beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/ criminele aandachtsvelden opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid;

• criminaliteit en samenleving vanuit breed perspectief;

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• binnen de vakgebieden in het domein Uitvoering;

• in het kader van de informatiegestuurde politie;

• met vertrouwelijke en geheime informatie.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik gebracht zijn, inclusief begeleiding, voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij;

• valideren, ordenen en vastleggen/archiveren van aangereikte gegevens;

• verstrekken van standaard overzichten;

• het verzamelen van gegevens;

• het interpreteren, in samenhang brengen en analyseren van gevalideerde gegevens;

• het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• het valideren van aangereikte gegevens;

• het ordenen en vastleggen/archiveren van gegevens;

• het verstrekken van standaard overzichten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens beoordelen op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid (validatie);

• gevalideerde gegevens vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• gegevens ordenen ter archivering;

• standaard overzichten verstrekken;

• ondersteuning bieden bij het verzamelen van gegevens uit open en gesloten bronnen; het interpreteren en in samenhang brengen van gegevens en het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden;

• overige eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met interne exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot intelligence-activiteiten en de omgang met gevoelige en geheime informatie;

• methoden, technieken en procedures met betrekking het vergaren, verzamelen, bewerken en verstrekken van gegevens;

• wetenschap: zowel alfa (talen, culturen), bèta (met name wiskunde) als gammawetenschappen (met name psychologie).

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot Intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);

• informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;

• open en gesloten bronnen;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• analysetechniek;

• gegevensbewerking- en verwerkingsmethoden, -technieken en -systemen;

• inzicht in gedrag;

• kennis van vreemde talen.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• volgt ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot criminaliteit, veiligheid en terreur op de voet.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.