Besluit vaststelling selectielijst hogescholen over de periode vanaf 8 oktober 1992

Geldend van 29-05-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst hogescholen over de periode vanaf 8 oktober 1992

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbaar gezagtaken van de zorgdragers Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Avans Hogeschool, Aeres Groep (CAH Vilentum en Stoas Vilentum), Christelijke Hogeschool Ede, Christelijke Hogeschool Windesheim, Codarts Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Design Academy Eindhoven, Driestar Hogeschool, Fontys Hogescholen, Gereformeerde Hogeschool, Gerrit Rietveld Academie, Hanzehogeschool Groningen, HAS Den Bosch, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool de Kempel, Hogeschool der Kunsten Den Haag, Hogeschool Inholland, Hogeschool iPabo, Hogeschool Leiden (inclusief Hogeschool Helicon), Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hotelschool Den Haag, HZ University of Applied Sciences, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle, Marnix Academie, NHL Hogeschool, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Saxion (inclusief Hogeschool Edith Stein), Stenden Hogeschool, Zuyd Hogeschool, over de periode vanaf 8 oktober 1992’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 mei 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina