Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen
    Artikelen: 14, 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2021 Nieuw 26-01-2021 Stb. 2021, 37 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Het tweede lid treedt voor houders van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen of tot het organiseren van een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van die wet, in werking met ingang van 1 oktober 2021.1)
Naar boven