Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen

Geldend van 11-05-2013 t/m heden

Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

De leden van de commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal ontvangen een vaste vergoeding afgeleid van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een deeltijdfactor 0,1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina