Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Internationaal Innoveren

Geldend van 01-06-2014 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Internationaal Innoveren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Enig artikel

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

B. Leeftink,

directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie.

Terug naar begin van de pagina