Beleidsregels uitgifte van abonneeinformatienummers

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Beleidsregels uitgifte van abonneeinformatienummers

De Autoriteit Consument en Markt stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels vast.

A: Beleidsregels uitgifte van abonneeinformatienummers

B: Beleidsregels veilingreglement voor abonnee-informatienummers

Deze beleidsregels zijn beschikbaar op aanvraag (gratis 0800-022 31 22) en te downloaden van de website van de Autoriteit Consument en Markt.

In het kader van een snelle behandeling van aanvragen en efficiënt nummerbeheer hanteert de Autoriteit Consument en Markt de volgende regels bij de uitgifte van abonnee-informatienummers (18xy nummers):

  • 1. voor aanvragen van abonnee-informatienummers moeten aanvragers gebruik maken van het aanvraagformulier voor abonnee-informatienummers. Het aanvraagformulier is te downloaden van de de Autoriteit Consument en Markt website (www.opta.nl);

  • 2. als een aanvrager wordt beschouwd een partij met een eigen rechtspersoonlijkheid. Partijen zoals een VOF of een eenmanszaak hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid en worden niet als een aanvrager beschouwd;

  • 3. De Autoriteit Consument en Markt hanteert bij de uitgifte van abonnee-informatienummers de regel van één nummer per aanvrager;

  • 4. om in aanmerking te komen voor een 18xy nummer moet de aanvrager aannemelijk maken dat hij zal voldoen aan de volgende beleis: Gemiddeld 7000 oproepen per maand (gemeten over de periode van een jaar).

Met de bovenstaande uitgifteregels geeft de Autoriteit Consument en Markt invulling aan haar wettelijke taak van het beheer van de schaarse nummerruimte voor 18xy nummers. Met de regels 3 en 4 beoogt de Autoriteit Consument en Markt dat er zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn voldoende 18xy nummers beschikbaar zijn voor aanvragers van abonnee-informatienummers. Bij een dreigende schaarste van 18xy nummers behoudt de Autoriteit Consument en Markt zich de mogelijkheid voor tot aanpassing van deze normen.

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Terug naar begin van de pagina