Beleidsregels OPTA uitgifte van bedrijfsnummers

[Regeling vervallen per 24-03-2008.]
Geldend van 08-09-2004 t/m 23-03-2008

Beleidsregels OPTA uitgifte van bedrijfsnummers

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: OPTA) stelt op grond van zijn bevoegdheden van hoofdstuk 4 van de Telecommunicatiewet de volgende beleidsregels vast:

A. Beleidsregels veilingreglement voor bedrijfsnummers,

B. Beleidsregels uitgifte van bedrijfsnummers,

C. Beleidsregels lotingreglement.

Deze beleidsregels zijn beschikbaar op aanvraag (gratis 0800-022 31 22) en te downloaden van de Opta website (www.opta.nl).

[Vervallen per 24-03-2008]

In het kader van een snelle behandeling van aanvragen, efficiënt nummerbeheer en het tegengaan van nummerhandel hanteert OPTA de volgende regels bij de uitgifte van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen (kortweg: bedrijfsnummers):

  • 1. voor aanvragen van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen moeten aanvragers gebruik maken van het aanvraagformulier voor nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen;

  • 2. aanvragers kunnen in hun aanvraag eenmalig hun voorkeur voor bepaalde nummers kenbaar maken. Wijzigingen en/of aanvullingen van voorkeuren worden door OPTA niet gehonoreerd;

  • 3. uitgifte van nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen vindt plaats in blokken van tenminste honderd aaneengesloten nummers waarvan het eerste nummer eindigt met de cijfers 00. Dit houdt in dat ook aanvragers voor een kleinere hoeveelheid dan honderd nummers een aaneengesloten blok van honderd nummers krijgen toegewezen;

  • 4. de hoofdregel bij de uitgifte van aanvragen voor meer dan honderd nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen is dat dit zoveel mogelijk plaatsvindt in aaneengesloten reeksen. Aanvragers met een voorkeur voor een niet aaneengesloten reeks moeten bij hun aanvraag deze voorkeur toelichten. OPTA kan op grond van het belang van een aanvrager van de hoofdregel afwijken en niet aaneengesloten reeksen uitgeven in het geval de aanvrager in zijn toelichting aannemelijk maakt dat op die manier zijn huidige interne nummerplan zoveel mogelijk kan worden gehandhaafd. Voor aanvragen voor minder dan honderd nummers wijst OPTA alleen aaneengesloten blokken van honderd nummers toe.

Terug naar begin van de pagina