Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Geldend van 23-12-2017 t/m heden

Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA (PGHO)

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

[Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 3. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw en artikel 58 Pw

[Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 4. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, Tw

[Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure

[Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 5. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, zevende lid, Tw

[Vervallen per 23-12-2017]

Afdeling 1. – Procedure

[Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 6. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot handhaving

[Vervallen per 23-12-2017]

Hoofdstuk 7. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31a van de Awb en van een aanvraag tot invordering van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb

[Vervallen per 23-12-2017]

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn

Bijlage 1. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 2. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 3. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Red: Gepubliceerd op www.acm.nl.]

Bijlage 4. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Vervallen per 23-12-2017]

Bijlage 5. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Vervallen per 23-12-2017]

Bijlage 6. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

[Vervallen per 23-12-2017]

Terug naar begin van de pagina