Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ

Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-04-2013.
Geldend van 19-04-2013 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 19-04-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-04-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-04-2013 Nieuwe-regeling 03-04-2013 Stcrt. 2013, 10233 VCI-069/2013 03-04-2013 Stcrt. 2013, 10233

Annuleren

Naar boven