Aanwijzing werknemers belast met toezicht Waarborgwet 1986

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 11-03-2011 t/m 31-12-2015

Aanwijzing werknemers belast met toezicht Waarborgwet 1986

De Directeur van Verispect B.V.,

Overwegende dat, als gevolg van de aanwijzing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verispect B.V. te Delft als rechtspersoon bedoeld in artikel 52 van de Waarborgwet 1986, werknemers moeten worden aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving,

Gelet op artikel 52 en 52b van de Waarborgwet 1986;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Als werknemers die belast zijn met het toezicht, bedoeld in artikel 52 van de Waarborgwet 1986 worden aangewezen de controleurs in dienst van Verispect B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 maart 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan de Minister van Economische Zaken.

Delft, 21 september 2010

De Directeur van Verispect B.V.

C.J. van Mullem

Terug naar begin van de pagina