Besluit vaststelling selectielijst Productschap Zuivel, over de periode 2000–

Geldend van 20-04-2013 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Productschap Zuivel, over de periode 2000–

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 april 2013

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina