Besluit goedkeuring Vinkje als voedselkeuzelogo en gebruiksvoorwaarden

[Regeling vervallen per 01-05-2017.]
Geldend van 25-03-2016 t/m 30-04-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2013, 107657-101400 VGP, houdende goedkeuring van het Vinkje als voedselkeuzelogo en van de gebruiksvoorwaarden ervan

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de verzoeken van de Stichting Ik Kies Bewust van 12 april 2012 en van 29 juni 2012;

Gelet op artikel 11a, tweede en vijfde lid, van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de stichting: de Stichting Ik Kies Bewust;

  • b. het Vinkje: de twee verschijningsvormen van het voedselkeuzelogo ‘het Vinkje’, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, en varianten daarvan in zwart-wit of zonder tekst;

  • c. productcriteria: de regels voor gebruik van het Vinkje in het document ‘Productcriteria Stichting Ik Kies Bewust 01-07-2012, Versie 4.4’, bij brief van 29 juni 2012 door de stichting voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2017]

Het voedselkeuzelogo ‘het Vinkje’ en de bijbehorende productcriteria worden goedgekeurd. Het is de stichting toegestaan afwijkende productcriteria te hanteren die in voedingskundig opzicht strenger zijn dan de desbetreffende goedgekeurde voedingskundige criteria.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2013, en vervalt met ingang van 1 mei 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage

[Vervallen per 01-05-2017]

Deze bijlage behoort bij artikel 1, onder b.

De twee verschijningsvormen van het Vinkje zijn:

Bijlage 251816.png
Terug naar begin van de pagina