Beleidsregel CBP richtsnoeren informatieplicht basisscholen onderwijskundig rapport

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-06-2009.
Geldend van 09-06-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie_3/tekst

Informatie geldend op 09-06-2009

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 09-06-2009)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-06-2009 Nieuwe-regeling Stcrt. 2009, 103 Stcrt. 2009, 103
Naar boven