Besluit aanwijzing toezichthouders ACM

Geraadpleegd op 07-08-2022.
Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200834, tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Consument en Markt (Besluit aanwijzing toezichthouders ACM)

Artikel 1

De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als ambtenaren, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

Artikel 3

De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als personen als bedoeld in de:

belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 3a

De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als toezichthouders als bedoeld in de Wet elektriciteit en drinkwater BES, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij deze wet, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 4

De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als functionarissen als bedoeld in:

  • a. artikel 20, vijfde lid, van Verordening 1/20031, belast met het verlenen van bijstand aan door de Europese Commissie gemachtigde functionarissen en andere begeleidende personen;

  • b. artikel 22, tweede lid, van de Verordening 1/2003, belast met het verrichten van een inspectie op verzoek van de Europese Commissie of andere mededingingsautoriteiten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 april 2013

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn,

Bestuursvoorzitter.

F.J.H. Don,

Bestuurslid.

J.G. Vegter,

Bestuurslid.

  1. Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PbEU 2003, L 001. ^ [1]
Naar boven