Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geldend van 10-09-2005 t/m 27-09-2005

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,

gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,

besluit als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning1;

  • Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht Post en Bestuursondersteuning2.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers;

  • Senior toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerkers Nummers;

  • Toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Toezichtmedewerkers Nummers.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Omroep; Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerkers Omroep.

 • Bij de afdeling Algemene Zaken:

  • Sectorleider Informatievoorziening en Automatisering

  • Netwerk/-systeembeheerder

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2005]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerkers Bestuursondersteuning;

  • Toezichtmedewerkers Integriteitstoezicht en Post;

  • TToezichtmedewerkers Bestuursondersteuning.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers;

  • Senior toezichtmedewerkers Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerkers Nummers;

  • Toezichtmedewerkers Telefonie

  • Toezichtmedewerkers Nummers.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerkers Omroep;

  • Toezichtmedewerkers Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerkers Omroep.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

namens het college,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

 1. Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Senior toezichtmedewerkers begrepen: senior algemeen toezichtmedewerker, senior juridisch toezichtmedewerker, senior economisch toezichtmedewerker en senior technisch toezichtmedewerker.

  ^ [1]
 2. Bij alle afdelingen van OPTA worden onder toezichtmedewerkers begrepen: algemeen toezichtmedewerker, juridisch toezichtmedewerker, economisch toezichtmedewerker en technisch toezichtmedewerker.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina