Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I

[Regeling vervallen per 10-01-2006.]
Geldend van 28-09-2005 t/m 09-01-2006

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

bedoeld in artikel 2 van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,

gelet op artikel 14b van de Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,

besluit als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 10-01-2006]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, van de Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Senior beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;

  • Beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerker Integriteitstoezicht Post1;

  • Toezichtmedewerker Integriteitstoezicht Post2.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers en Registraties;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers en Registraties;

  • Senior toezichtmedewerker Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerker Nummers en Registraties;

  • Toezichtmedewerker Telefonie;

  • Toezichtmedewerker Nummers en Registraties.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerker Omroep;

  • Toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerker Omroep.

Artikel 2

[Vervallen per 10-01-2006]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning:

  • Afdelingshoofd Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider bestuursondersteuning;

  • Senior beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;

  • Beleidsmedewerker Bestuursondersteuning;

  • Sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Plaatsvervangend sectorleider Integriteitstoezicht en Post;

  • Senior toezichtmedewerker Integriteitstoezicht en Post;

  • Toezichtmedewerker Integriteitstoezicht en Post.

 • Bij de afdeling Telefonie en Nummers:

  • Afdelingshoofd Telefonie en Nummers;

  • Sectorleider Telefonie;

  • Plaatsvervangend sectorleider Telefonie;

  • Sectorleider Nummers en Registraties;

  • Plaatsvervangend sectorleider Nummers en Registraties;

  • Senior toezichtmedewerker Telefonie;

  • Senior toezichtmedewerker Nummers en Registraties;

  • Toezichtmedewerker Telefonie

  • Toezichtmedewerker Nummers en Registraties.

 • Bij de afdeling Breedband en Omroep:

  • Afdelingshoofd Breedband en Omroep;

  • Sectorleider Breedband en huurlijnen;

  • Sectorleider Omroep;

  • Senior toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Senior toezichtmedewerker Omroep;

  • Toezichtmedewerker Breedband en huurlijnen;

  • Toezichtmedewerker Omroep.

Artikel 4

[Vervallen per 10-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 10-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2005-I.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

namens het college,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

 1. Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Senior toezichtmedewerker begrepen: senior algemeen toezichtmedewerker, senior juridisch toezichtmedewerker, senior economisch toezichtmedewerker en senior technisch toezichtmedewerker.

  ^ [1]
 2. Bij alle afdelingen van OPTA worden onder Toezichtmedewerker begrepen: algemeen toezichtmedewerker, juridisch toezichtmedewerker, economisch toezichtmedewerker en technisch toezichtmedewerker.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina