Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008

[Regeling vervallen per 17-04-2009.]
Geldend van 01-02-2008 t/m 16-04-2009

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

bedoeld in artikel 2 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit,

gelet op artikel 14b Postwet en artikel 15.1, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet,

overwegende dat de inmiddels voltooide reorganisatie heeft geleid tot wijziging van de functiebenamingen,

besluit als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 17-04-2009]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 14b, eerste lid, Postwet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Markten:

  • Afdelingshoofd Markten / MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

  • Senior medewerker A Markten;

  • Senior medewerker B Markten;

  • Medewerker Markten.

 • Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

  • Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

  • Expert;

  • Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

  • Perswoordvoerder.

 • Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

  • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Informatiemanager Bedrijfsvoering;

  • Senior Adviseur Automatisering;

  • Adviseur Automatisering.

Artikel 2

[Vervallen per 17-04-2009]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Markten:

  • Afdelingshoofd Markten / MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

  • Senior medewerker A Markten;

  • Senior medewerker B Markten;

  • Medewerker Markten.

 • Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

  • Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur / MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

  • Expert;

  • Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

  • Perswoordvoerder.

 • Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

  • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Informatiemanager Bedrijfsvoering;

  • Senior Adviseur Automatisering;

  • Adviseur Automatisering.

Artikel 3

[Vervallen per 17-04-2009]

Het Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 17-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 17-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2008.

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina