Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 17-04-2009 t/m 31-12-2012

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Bedoeld in artikel 2 Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

Gelet op artikel 37, tweede lid, Postwet 2009 en artikel 15.1, derde en vierde lid, Telecommunicatiewet;

overwegende dat op 1 april 2009 de Postwet 2009 in werking is getreden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 37, tweede lid, Postwet 2009 in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Markten:

  • Afdelingshoofd Markten/MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

  • Senior medewerker A Markten;

  • Senior medewerker B Markten;

  • Medewerker Markten.

 • Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

  • Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur/MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

  • Expert;

  • Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

  • Perswoordvoerder.

 • Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

  • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Informatiemanager Bedrijfsvoering;

  • Senior Adviseur Automatisering;

  • Adviseur Automatisering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Als toezichthouder als bedoeld in artikel 15.1, derde lid, Telecommunicatiewet in samenhang gelezen met artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, worden aangewezen de ambtenaren die bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit zijn aangesteld in de volgende functies:

 • Bij de afdeling Markten:

  • Afdelingshoofd Markten/MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Markten;

  • Senior medewerker A Markten;

  • Senior medewerker B Markten;

  • Medewerker Markten.

 • Bij de afdeling Consument, Nummers en Bestuur:

  • Afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur/MT-lid;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Consument, Nummers en Bestuur;

  • Expert;

  • Senior medewerker A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Ondersteunend juridisch medewerker Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Nummers en Registraties Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties A Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Nummers en Registraties B Consument, Nummers en Bestuur;

  • Senior medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Medewerker Backoffice Consument, Nummers en Bestuur;

  • Administratief medewerker internetveiligheid Consument, Nummers en Bestuur;

  • Perswoordvoerder.

 • Bij de Afdeling Bedrijfsvoering:

  • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Plaatsvervangend afdelingshoofd Bedrijfsvoering;

  • Informatiemanager Bedrijfsvoering;

  • Senior Adviseur Automatisering;

  • Adviseur Automatisering.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009.

Het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Voorzitter,

C.A. Fonteijn.

Terug naar begin van de pagina