Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013

Geldend van 11-04-2013 t/m heden

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, van 4 april 2013, nr. MA/2013/025/UP, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van het invorderen van vergoedingen bij dwangbevel (Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

Gelet op de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de instemming van het bestuur van de huurcommissie overeenkomstig artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit;

Artikel 1

Aan het bestuur wordt mandaat verleend tot het bij dwangbevel invorderen van de aan de Staat verschuldigde vergoeding bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 april 2013

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina