Beleidsregel toepassing last onder dwangsom

[Regeling vervallen per 02-10-2015.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 01-10-2015

Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom van 1 mei 2009 (Stcrt. 2009, nr. 81)

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-10-2015]

  • 1 Een last onder dwangsom wordt opgelegd na constatering van een overtreding van een in de bijlage bij deze beleidsregel genoemde bepaling van de Wet wegvervoer goederen.

  • 2 In de bijlage is de hoogte van de dwangsom en het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, vermeld.

Artikel 2

[Vervallen per 02-10-2015]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.

Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie.

Bijlage : hoogte en maximumhoogte dwangsombedragen

[Vervallen per 02-10-2015]

Overtreding

Overtreden bepaling

Hoogte dwangsom per week

Maximumhoogte verbeurde dwangsombedragen

Niet inleveren van een communautaire vergunning, CEMT-vergunning, ritmachtiging of bestuurdersattest, verlening of machtiging als bedoeld in art. 2.9 WWG of binnenlandse vergunning, indien niet langer geldig (vervallen of ingetrokken)

Artikel 3.6 WWG

€ 1.000

€ 10.000

Terug naar begin van de pagina