Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten van vijf en tien euro die in [...] uitgegeven ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht

Geldend van 12-04-2013 t/m heden

Besluit van 28 maart 2013 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2013 worden uitgegeven ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 25 maart 2013, FM/2013/591 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis omringd door 35 ganzenveren, in de ganzenveren tegen de wijzers van de klok het omschrift “BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN:

   Bijlage 251808.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: langs de rand 35 ganzenveren die de 35 delegaties symboliseren die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen die hebben geleid tot de Vrede van Utrecht, in het midden een wereldbol met in het centrum het wapen van de stad Utrecht, in de ganzenveren tegen de wijzers van de klok het omschrift «5 € 300 JAAR VREDE VAN UTRECHT 2013», respectievelijk «10 € 300 JAAR VREDE VAN UTRECHT 2013», rechtsonder van de wereldbol de initialen van de ontwerper Erno Langberg «EL», het teken van de Muntmeester

   Bijlage 251809.png

   en het teken van de Munt

   Bijlage 251810.png

   :

   Bijlage 251811.png
   Bijlage 251812.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina