Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 22-08-2007 t/m 31-07-2008

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) trekt het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht van 17 augustus 2005 (Stcrt. 26 augustus 2005, nr. 165) in.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Ten aanzien van de aanwijzing van medewerkers van het BFT inzake het toezicht houden op de naleving van de Wid en de Wet Mot besluit het Bestuur als volgt:

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 oktober 2006.

Utrecht, 20 augustus 2007

Bureau Financieel Toezicht, de

voorzitter van het bestuur,

L.R. van der Weij

Terug naar begin van de pagina