Nieuwe keurtekenplaat Waarborgwet

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Nieuwe keurtekenplaat Waarborgwet

Waarborg Platina, Goud en Zilver N.V. en Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. maken bekend dat zij, gelet op artikel 60 van de Waarborgwet 1986, met ingang van 1 januari 2003 in overleg met de betrokken organisaties van ondernemers het onderstaande formulier (ook wel keurtekenplaat genoemd) hebben vastgesteld waarop de huidige van kracht zijnde wettelijke stempelmerken staan afgebeeld. Dit formulier is tegen kostprijs, te weten € 0,50 (incl. BTW) bij één van beide boven genoemde waarborginstellingen te verkrijgen.

Het onderstaande formulier vervangt het tot nu toe van kracht zijnde formulier in verband met de uitbreiding van het aantal geldige stempelmerken door de aanstelling van Edelmetaal Waarborg Nederland als tweede Nederlandse waarborginstelling.

Overgangstermijn

De ondernemers in de zin van de Waarborgwet 1986, voor wie zichtbaarstelling van dit formulier aan het publiek verplicht is, hebben vanaf 1 januari 2003 een jaar de tijd om het oude formulier te vervangen door de nu gepubliceerde uitvoering.

Terug naar begin van de pagina