Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht

[Regeling vervallen per 22-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 16-10-2006.]
Geldend van 26-08-2005 t/m 15-10-2006

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2007]

  • a. Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) belast de onder b. genoemde functionarissen met het toezicht op de naleving van artikel 7 en 8 Wid en artikel 9 Wet MOT.

  • b. Onder functionarissen wordt hier verstaan: de algemeen directeur, sectordirecteur Wid/MOT, de onderzoekers Wid/MOT toezicht (toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht), de beleidsmedewerkers, de informatieanalist(en) en de personen fungerend als waarnemer van de hiervoor genoemden, allen werkzaam bij het BFT.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet MOT toezicht.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2007]

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2003.

Utrecht, 17 augustus 2005

Bureau Financieel Toezicht,

L.R. van der Weij,

bestuursvoorzitter

Terug naar begin van de pagina